Ventilation för vårdrum i sjukhusmiljö | Lindinvent
X

Ventilation för vårdrum

Se bild

Vårdrum med tilluft via det aktiva tilluftsdonet TTC, som via inbyggd regulator samt givare och extern närvarogivare reglerar temperatur och luftmängd i rummet, genom att höja eller sänka spalthöjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare och encoder på motorn sörjer för väldigt noggrann flödesreglering och möjliggör tryckoptimering av aggregatet via kommunikation mot överordnat system. Flödet ställs in i tre olika nivåer: frånvaro, närvaro och maxflöde. Den externt anslutna närvarodetektorn registrerar närvaro och forcerar luftflödet när personer vistas i WC/Dusch.

Frånluft
Frånluft med slavreglering DCV-SL i WC/Duschrum med flödesmätning till TTC. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

OBS - NY PRODUKT!
DCV-BL - Introduceras under vinter 2015.
I komfortlösningar kommer DCV-BL att ersätta DCV-SL och DCV-FB.

Värme
Via kopplingsbox CBX reglerar tilluftsdonet ventilställdonet A40405 på radiatorn. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen resp. av/på av cirkulations- pump för värme kan optimeras. 

Extra värme- resp kylsteg
I kopplingsbox CBX kan ytterligare värme resp. kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare
I kopplingsbox CBX kan CO2- alternativt luftkvalitetsgivare anslutas. Denna ingång kan även användas för andra givare som så önskas. Givarens signal används för reglering av ett inställbart P-band.

Se bild

Vill du att vi kontaktar dig?