Ventilation för vårdrum i sjukhusmiljö | Lindinvent
X

Ventilation & klimatstyrning för vårdrum

Utrustning i ett vårdrum för att styra ventilation, kyla, värme och belysning via det aktiva donet TTC.

Ett vårdrum som utrustats med Lindinvents aktiva tilluftsdon TTC. TTC erbjuder en lösning där klimatet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och logik för att styra anslutna ventilställdon.

Funktion
TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt öka eller minska höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (typiskt 30 l/s). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar.

Den externt anslutna närvarodetektorn (GN) i WC/Duschrummet registrerar närvaro och forcerar luftflödet när personer vistas i WC/Duschrummet.

Frånluft
Frånluft och flödesbalansering med det smarta spjället DCV-BL via frånluftsdon i WC/Duschrummet. Tilluftflödet kommuniceras och delas med DCV-BL via kommunikationsslingan. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

Tilläggsvärme eller kyla
En uppsättning justerbara P-band används av TTC för att reglera rummets klimat på ett sätt som undviker parallell uppvärmning och kylning. TTC aktiverar ställdon för värme (SV) när tilluften inte kan hålla klimatet i enlighet med börvärden. Här finns inget extra kylsystem installerat. En kallrasfunktion kan implementeras.

Givare
Signaler från givare används för att reglera rumsklimatet enligt börvärden och inställbara P-band.

Belysning
Tilluftsdonet TTC kan flexibelt styra vårdrummets belysning via närvarogivaren eller via signaler från andra styrenheter. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

Kabeln som används vid uppbyggnad av CAN-slingan är genomgående en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Via kopplingsbox CBX ansluts aktiva don och andra noder till en och samma CAN-buss för att tillsammans utgöra en slinga av samverkande noder.

Kabellängder
CAN-busskabeln kan dras långa avstånd med avseende på kommunikation, men för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer måste spänningsfallet övervägas. Se elprojekteringshandboken.

Strömförsörjning och transformatorer
I en normal situation installeras en transformator 230/24VAC per 12 till 15 aktiva don eller noder på CAN-bussen. Det är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan produkterna. Se elprojekteringshandboken för detaljer.

Installationsprinciper för enklaste/billigaste montage
Istället för att dra kabeln på stege utanför cellkontor, som i typrummet, kan man tänka sig att dra kabeln i linje inne i rummet. Skall CBR dosan installeras för belysningsstyrning kan montageplåt FMP-produkt användas för att korta ned montagetider.

Vägledning vid inkoppling
Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Vill du att vi kontaktar dig?