Frånluft / Överlyft - Ventilationslösning för kontor | Lindinvent
X

FRÅNLUFT ÖVERLUFT

Det mest vanligt förekommande och billigaste alternativet för att balansera luftflöden är via överluft. De fall då detta inte är tillämpligt kan vara i vårdlokaler eller lokaler med särskilt höga krav på ljudisolering av sekretesskäl.

I mindre kontorsrum klarar man sig normalt med överluftsdon av vanligt förekommande typ. I konferensrum eller då det behövs större luftflöden är ljuddämpad överluft ett alternativ, dvs ett större galler på var sin sida väggen med ljuddämparförsedd spirokanal emellan.

Funktion
Alla produkter som kopplats in på kommunikationsslingan kommunicerar sitt aktuella tilluftsflöde och sin zontillhörighet. Flödesregulator FBL, som ingår i DCV-BL, summerar alla flöden som rör den aktuella zonen. Regulatorn kan addera/subtrahera en nominell offset för att kunna kompensera för eventuella wc-grupper eller liknande när den reglerar.

Frånluft med flödesstyrning DCV-FB medför en balansering av flöden som kommuniceras digitalt på buss. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden. En flödeszon utgörs som regel av flöden från ett eller flera tilluftsdon som alla ska balanseras av samma frånluftsstyrning.


Notera: DCV-BL har ersatt tidigare flödesstyrning DCV-FB
I komfortlösningar ersätter DCV-BL tidigare lösningar med DCV-SL och DCV-FB.

Kabeln, som används vid inkoppling av enheter till en kommunikationsslinga, är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel.

Kabellängder och spänningsmatning
Avståndet mellan noder/styrenheter på den gemensamma kommunikationsslingan kan dras väldigt långt med bibehållen kvalitet på kommunikationen men vad gäller spänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsanvisning el. Normalt sätt installeras en transformator per 12-15 styrenheter på den gemensamma kommunikationsslingan. Det är en tumregel som måste anpassas efter den aktuella projekteringen.

Se projekteringsanvisning El för vägledning.

 

Vill du att vi kontaktar dig?