Väggdon, ventilation & ljus i kontor med låg takhöjd | Lindinvent
X

CELLKONTOR LÅG TAKHÖJD; VÄGGDON

Standard - Låg takhöjd, takdon - Låg takhöjd, väggdon

För de fall då takhöjden inte räcker till för installation av TTC och kanalsystem ovan undertak kan VTD installeras. VTD innehåller samma funktionalitet som TTC och har också en unik aktiv spalt som tillåter mycket höga tryck utan ljudalstring.

Inbyggda givare
VTD har inbyggda givare för tryck, flöde, kanaltemperatur, rumstemperatur och närvaro.

Sämre omblandning och större dragrisk med bakkantsdon
Bakkantsinblåsning har emellertid inte bara fördelar, omblandningen blir sämre och dragrisken ökar. Se våra CFD körningar.

Ställbart raster
För att kunna rikta luften mot godtycklig yta eller kan det ställbara rastret nyttjas.

Cellkontor med tilluft via det aktiva väggdonet VTD som via inbyggd regulator och givare reglerar temperatur och luftmängd i rummet genom att höja eller sänka spalthöjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck och flödesgivare och encoder på motorn sörjer för väldigt noggrann flödesreglering och möjliggör tryckoptimering av aggregatet via. Flödet ställs in i 3 olika nivåer: frånvaro, närvaro och maxflöde. Den inbyggda närvarodetektorn styr även ekonomi- och komfortläge efter inställbara tidsfördröjningar.

Frånluft
Frånluft via överluft till korridor med flödesbalansreglering genom flöden som kommuniceras digitalt på buss. Inställbar offset kompenserar för fasta flöden som wc-grupper etc.

Värme
Via kopplingsbox CBX reglerar tilluftsdonet ventilställdonet A4004 på radiatorn. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen resp av/på av cirkulationspump för värme kan optimeras.

Extra värme- resp kylsteg
I CBX-dosan kan ytterligare värme resp kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare
I CBX-dosan kan CO2 alternativt luftkvalitetsgivare anslutas. Denna ingång kan även användas för andra givare som så önskas. Givarens signal används för reglering av ett inställbart P-band.

Belysning
Belysningsstyrningsbox CBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvarogivaren placerad i tilluftsdonet eller från inkopplad tryckknapp. Tid till automatisk tändning (ett driftsfall) kan ställas in, likaså tid till släckning efter sista registrerade rörelse.
I donet registreras antal till- och frånslag och även antal timmar med tänd belysning för mätning av antal brinntimmar på armatur och därmed optimala lysrörsbyten.

Kabeln som används genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Den är förkontakterad i donets spridardel med färdiga kontakter i ända änden för snabbt montage. För andra produkter ansluts den på samma sätt genomgående.

Kabellängder
Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller spänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Vad som också begränsar kabellängden är att varje CMA ("kommunikationsknytpunkt") endast får ha 100 noder/produkter installerade mot sig.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 don/produkter men detta är en tumregel som gäller i normalfall med tätt mellan produkterna. Se projekteringsguide el.

I vissa fall önskar man placera en större trafo i elnisch istället för många mindre utplacerat på planen. Detta låter sig göras, men då bör man tänka på spänningsfall i kablar och det resulterar då i separata tjocka 24 VAC kablar på stege.

Bakkantsinblåsning är inte lätt och speciellt svårt blir det om man önskar behovsstyra luftflödet med kall luft. Omblandningen i vinterfallet blir dålig och i sommarfallet riskerar man drag.

Ladda ner CFD-körning för Väggdon cellkontor

Som körningen visar skapar värmelasternas konvektion en strömning mot donet som gör att den kalla luften trycks ner mot golvet vid låga flöden (vinterfallet).

För att råda bot på situationen är det att rekommendera att rikta rastret mot väggen utan skrivbord för att på så sätt skapa en rotation av luften i rummet. Detta tillvägagångssättet fungerar bara i cellkontorsliknande rum (t.ex. hotell/vårdrum) och inte alls i öppna landskap eller konferensrum. Då råder vi istället att installera den platta kanalen PBF (se Cellkontor/Låg takhöjd: Takdon).

Vill du att vi kontaktar dig?