Takdon - Ventilation & ljus i kontor med låg takhöjd | Lindinvent
X

CELLKONTOR LÅG TAKHÖJD; TAKDON

Standard - Låg takhöjd, takdon - Låg takhöjd, väggdon

TTC kan monteras utan donlåda direkt i en rektangulär kanal med låg bygghöjd. För montaget används donadapter DAB. Lösningen ger samma goda funktion som med ett vanligt takdon. Den platta kanalen behöver endast vara 80 mm hög för TTC-250 respektive 120 mm för TTC-400. Funktionen blir lika ett standard kontorsrum och ger flera fördelar jämfört med ett väggdon: betydligt bättre spridningsbild, bättre temperaturhomogenitet och mindre dragrisk.

Denna lösning fungerar även för landskapslösningar med låg takhöjd till skillnad från väggdon. Luftspridningen om 360° gör att problem med krockande luftstrålar försvinner vid normala kylbehov, så är inte fallet med väggdon.

Överhörning?
Eftersom anslutningskanalen endast behöver bygga 80 respektive 120 mm kan man ofta förlägga den ovan ett undertak även i rum med begränsad takhöjd. Monteras den rektangulära kanalen fritt i rummet skall man beakta risk för överhörning till angränsande rum på grund av flanktransmission genom kanalen.

Cellkontor med tilluft via det aktiva tilluftsdonet TTC som via inbyggd regulator och givare reglerar luftmängden i rummet genom höja alt. sänka spalthöjden mellan lamellerna i spridardelen. Frånluften sker passivt via överluft till korridor. Via kopplingsbox CBX reglerar tilluftsdonet ventilställdonet A4004 till radiatorn. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvarogivaren placerad i tilluftsdonet eller från inkopplad tryckknapp. Belysningsstyrningsbox CBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen.

I rum med låg takhöjd är det också viktigt att försöka dölja elinstallationen om allt skall vara synligt. Kabeln dras därför genom den platta kanalen och mynnar i sidan på anslutningslådan PBFA.

Alternativt monteras ett undertak som ligger dikt mot den platta kanalen. Då förloras ca 100 mm takhöjd men å andra sidan vinner man att alla installationer kan döljas ovan undertak.

Kabeln
Kabeln som används genomgående är en PVC-fri kärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Den är förkontakterad i donets spridardel med färdiga kontakter i ända änden för snabbt montage. För andra produkter ansluts den på samma sätt genomgående.

Kabellängder
Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller spänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Vad som också begränsar kabellängden är att varje CMA ("kommunikationsknytpunkt") endast får ha 100 noder/produkter installerade mot sig.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 don/produkter men detta är en tumregel som gäller i normalfall med tätt mellan produkterna. Se projekteringsguide el.

I vissa fall önskar man placera en större trafo i elnisch istället för många mindre utplacerat på planen. Detta låter sig göras, men då bör man tänka på spänningsfall i kablar och det resulterar då i separata tjocka 24 VAC kablar på stege...

Skall CBR dosan installeras för belysningsstyrning används med fördel någon sorts FMP-produkt för förmontage och kortare montagetider. Denna kan inte monteras på donlådan i detta fallet, utan får i så fall placeras på dosplåtar på elstegen utanför rummet.

Platta kanalen gör att en takspridare kan användas och därmed fås en bättre omblandning mm.

Ladda ner fullständig CFD-körning här.

Vill du att vi kontaktar dig?