Solskyddsprodukter
X

PRODUKTER

Som en del av Lindinvents styrsystem för invändig solavskärmning fungerar SBM som en reläbox för styrning av 2 st motorer. Styrboxarna tilldelas unika adresser och knyts samman via en kommunikationskabel i ett CAN-nätverk.

Till varje SBM kan 2 st motorer anslutas. Motorerna kan styras individuellt oberoende av varandra.

Alla villkor och beräkningar som sedan behövs för att avgöra om ett solskydd skall vara uppe eller nere görs i datormodulen SunShade som installeras på systemets server.

SBM har stöd för tråd- och batterilösa strömbrytare som kommunicerar via Enocean-teknologi. Det går även att ansluta trådbundna tryckknappar för manuell manövrering av solskyddet.

Genom att använda sig av Lindinvents närvaro- och temperaturgivare i tilluftsdon i samma nätverk kan solavskärmningen göras intelligent. Solskyddet kan anpassas efter förhållanden utomhus i form av solstyrka och temperatur samt förhållanden inomhus som närvaro och temperaturavvikelse.

 

Produktbeskrivning     

 

 

P03/3 är en liten väderstation som lämpar sig att montera på yttertaket av en byggnad eftersom den mäter solstyrka (illuminans) samtidigt  i tre väderstreck; öster, söder och väster. Utöver att mäta solstyrka mäter väderstationen flera andra data.

Specifikation:

  • Solstyrka (Ö, S, V), 1 .. 99 klux.
  • Ljus, 0 .. 999 lux (kan användas att styra ytterbelysning).
  • Vind, 0 .. 70 m/s.
  • Utomhustemperatur, -40° .. +80°C.
  • Nederbörd, 0 eller 1.

Väderstationen spänningsförsörjs med 24 VDC och kommunicerar med Modbus RTU. Vid montage installeras även en omvandlare mellan Modbus RTU och TCP/IP.

SunShade är servermjukvaran i Lindinvents styrsystem för solskydd. I SunShade görs alla inställningar som krävs för att få ett intelligent och energieffektivt solskydd. När alla konfigureringar är gjorda kan solskyddsanläggningen visualiseras i webbgränssnittet Lindinspect.

Styrningen beror av förhållanden utomhus i form av solstyrka och temperatur samt förhållanden inomhus som närvaro och temperaturavvikelse från börvärde, samt en uppsättning inställningar. 

Varje solavskärmning kopplas till en solzon som består av en eller flera CAN-noder. Styrningen av avskärmningen utgår från behovet som avläses i zonen via närvaro- och temperaturgivare.

  • Om närvaro är registrerad i zonen prioriteras komforten ifråga om ljus. Avskärmningen aktiveras vid solstyrka över inställd nivå, respektive avaktiveras vid solstyrka under inställd nivå.
  • Om närvaro ej är registrerad, och det finns ett värmebehov i lokalen, kan modulen antingen värma lokalen med hjälp av solljuset genom att fälla upp avskärmningen eller förbättra fönstrets U-värde genom att fälla ner avskärmningen. 
  • Som sista alternativ, om inga andra behov föreligger, kommer modulen att fälla upp/ner avskärmningen baserat på solstyrka även utan registrerad närvaro. 

 

 

Vill du att vi kontaktar dig?