Variabla och fasta flöden i labmiljö | Lindinvent
X

Variabla och fasta flöden i laboratoriemiljö

I ett lab kan frånluftsenheter med variabla flöden vara i drift samtidigt som andra utrustningar arbetar med konstanta frånluftsflöden. Summan av frånluften behöver balanseras via tilluft. I detta fall installeras DCV-CF (Tryckregulator med flödesmätning CFL och ett spjäll med spjällmotor) i frånluftskanalen. Regulatorn konstanthåller trycket i frånluftskanalen och mäter samtidigt frånluftsflödet.

Regulator CFL rapporterar det uppmätta frånluftsflödet via kommunikationsnätverket. DCV-BL (Luftflödesregulator FBL på ett spjäll med mätfläns och spjällmotor) balanserar tilluften. Eventuell offset kan ställas in.

Regulator CFL konstanthåller trycket i frånluftskanalen.

Regulatorerna har en reläfunktion för larmutgång.

Avläsning av ärvärden och börvärden kan göras via kommunikationsnätverket eller via en ansluten användarpanel.

 

Vill du att vi kontaktar dig?