Att styra både variabla och fasta flöden

I ett lab kan frånluftsenheter med variabla flöden vara i drift samtidigt som andra utrustningar arbetar med konstanta frånluftsflöden. Summan frånluft behöver balanseras via tilluft. För att kunna åstadkomma en överskådlig och smart styrning har Lindinvent kompletterat sitt sortiment av regulatorer med en regulator som kombinerar tryckreglering med flödesmätning:

  • Tryckstyrning med flödesmätning DCV-CFb (Tryckregulator med flödesmätning CFLb och ett spjäll med spjällmotor och mätfläns) i frånluftskanalen konstanthåller trycket i kanalen och mäter samtidigt frånluftsflödet.
  • Regulatorn CFLb rapporterar det uppmätta frånluftsflödet via kommunikationsnätverket.
  • Flödesstyrningen DCV-BLb (Luftflödesregulator FBLb på ett spjäll med mätfläns och spjällmotor) balanserar kontinuerligt via mängden tilluft. Eventuell offset kan vara inställd.
  • Regulator CFLb konstanthåller trycket i frånluftskanalen för att bibehålla projekterade fasta frånluftsflöden.
  • Avläsning av ärvärden och börvärden kan göras via kommunikationsnätverket eller via en ansluten användarpanel.

Regulatorerna har en reläfunktion för larmutgång.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN