Variabla och fasta flöden i labmiljö | Lindinvent
X

Variabla och fasta flöden i labmiljö

Ett lab kan vara utformat på en mängd olika sätt. Ett vanligt förekommande fall är att labbet har ett antal frånluftsenheter med variabla flöden men även enheter med konstanta frånluftsflöden som alla skall balanseras med ett tilluftsflöde. I detta fall installeras DCV-CF (Tryckregulator med flödesmätning CFL och ett spjäll) i frånluftskanalen. Regulatorn konstanthåller trycket i frånluftskanalen och mäter samtidigt frånluftsflödet.

Regulator CFL meddelar via kommunikationsnätverket det uppmätta frånluftsflödet som då kommer att balanseras av DCV-BL (Flödesregulator FBL och spjäll med mätfläns) genom spjällstyrning på tilluftskanalen. Eventuell offset kan ställas in.

Regulator CFL konstanthåller inställt tryck i frånluftskanalen.

Respektive regulator har reläfunktion för larmutgång.

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. Avläsningar och inställningar kan även, som här, göras via kommunikationsnätverket och ett överordnat system.

Vill du att vi kontaktar dig?