Variabla flöden i labmiljö - Skyddsventilation | Lindinvent
X

Variabla flöden i labmiljö

Ett lab kan vara utformat på en mängd olika sätt. Ett av de vanligast förekommande fallen är att labbet har ett antal frånluftsenheter med variabla flöden som skall balanseras med ett tilluftsflöde.

DCV-MF (Flödesregulator FBL och en mätfläns) mäter och meddelar aktuellt frånluftsflöde via kommunikationsnätverket.
DCV-BL (Flödesregulator FBL och ett spjäll med mätfläns), driftsatt för flödesbalansering, balanserar tilluften. Eventuell offset kan ställas in.

Flödesregulator FBL har en reläfunktion för larmutgångar.

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via användarpanel. Avläsningar och inställningar kan även göras, som här, via kommunikationsnätverket och det överordnade systemet.

Vill du att vi kontaktar dig?