Variabla flöden i labmiljö - Skyddsventilation | Lindinvent
X

Variabla flöden i laboratoriemiljö

Ett lab kan vara utformat på en mängd olika sätt. Ett av de vanligast förekommande fallen är att labbet har ett antal frånluftsenheter med variabla flöden som skall balanseras med ett tilluftsflöde.

DCV-MF (Luftflödesregulator FBL och en mätfläns) mäter och rapporterar aktuellt frånluftsflöde via kommunikationsnätverket.
DCV-BL (Luftflödesregulator FBL och ett spjäll med spjällmotor och mätfläns), driftsatt för flödesbalansering. Eventuell offset kan ställas in.

FBL har en reläfunktion för larmutgångar.

Avläsning av ärvärden och börvärden kan göras via kommunikationsnätverket eller via en ansluten användarpanel.

 

Vill du att vi kontaktar dig?