Att styra flera variabla flöden

Ett laboratorium kan utformas på många sätt. Denna typinstallationen har ett antal frånluftsenheter med variabla flöden som behöver balanseras.

  • Mätenheten DCV-MFb (Luftflödesregulator FBLb och en mätfläns) mäter och rapporterar aktuellt frånluftsflöde via kommunikationsnätverket.
  • Flödesstyrning DCV-BLb (Luftflödesregulator FBLb och ett spjäll med spjällmotor och mätfläns) är driftsatt för flödesbalansering. Eventuell offset kan vara inställd.
  • Avläsning av ärvärden och börvärden för respektive regulator kan göras via kommunikationsnätverket eller genom att permanent eller tillfälligt ansluta en användarpanel direkt på respektive regulator.

FBLb har en reläfunktion för larmutgångar.

  

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN