Ett attraktivt och energieffektivt labbklimat

Klimatkontroll i laboratorier kräver vanligtvis mer än förmågan att hantera både rörliga och fasta luftflöden. Verksamhetsnivån i ett labb varierar på ett sätt som kan kräva en följsam och energieffektiv reglering av rumstemperaturen. Kanske vill man att både luftflöden och belysningar ska kunna närvarostyras. Lindinvent har en rumsklimatregulator för labb som erbjuder lösningar. Här presenteras en typlösning.

  • Vid stigande rumstemperatur ökar labklimatstyrning DCV-LCb (Labklimatsregulator LCXb monterad på en spjäll med en mätfläns och en spjällmotor) frånluftsflödet i laboratoriet.
  • Regulator LCXb kan styra anslutna värme- och kylventiler i sekvens. Via en reläbox för belysning och inkoppling av närvarogivare kan flexibla belysningslösningar för det enskilda labbet installeras.
  • Mätenhet DCV-MFb mäter och rapporterar kontinuerligt det aktuella frånluftflödet från anslutna dragskåp och dragbänkar etc.
  • Labklimatstyrning DCV-LCb läser övriga frånluftsflöden och kan anpassa sitt eget uppmätta flöde för att möta behovet av frånluft.
  • Flödesstyrning DCV-BLb, driftsatt för flödesbalansering, summerar aktuella frånluftsflöden via CAN och reglerar tilluften med hänsyn till eventuell offset.
  • Avläsning av ärvärden och inställning av börvärden kan göras via kommunikationsnätverket eller via en ansluten användarpanel.

Regulatorerna har en reläfunktion för larmutgång.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN