Rumsklimatstyrning i labmiljö - Skyddsventilation | Lindinvent
X

RUMSKLIMAT I LAB

Rumsklimatstyrning i laboratorier kan ställa krav på en reglerfunktion som både kan hantera ett antal variabla frånluftsflöden och det frånluftsflöde som rumsklimatstyrningen resulterar i. Exempelvis vid stigande rumstemperatur ökar labklimatsregulator LCX försett med ett spjäll (DCV-LC) frånluftsflödet i laboratoriet. DCV-LC kan även styra värme- och kylventiler i sekvens.

Mätenhet DCV-MF(1) mäter och meddelar kontinuerligt det aktuella frånluftflödet från anslutna dragskåp, dragbänker etc.

Labklimatstyrning DCV-LC läser övriga frånluftsflöden och anpassa efter dessa det totala frånluftsflödet.

Flödesstyrning DCV-BL, i driftläge flödesbalansering, summerar aktuella frånluftsflöden via CAN och reglerar tilluften med hänsyn till eventuell offset.

Vill du att vi kontaktar dig?