Punktutsug med Lindinvent

Lindinvents lösning för punktutsug är den samma som för dragbänk och draghuv. Punktutsuget är utrustat med Lindinvents 2-ställiga luftflödesregulator FLLb. Arbetsflödet upprätthålls med hög noggrannhet via spjällreglering. FLLb mäter kontinuerligt luftflödet via den interna flödesmätaren som är ansluten via slangar till mätflänsen.


Den elektriska anslutningskontaktorn EFK kan anslutas till regulatorn. EFK bryter spänningen till eluttag efter inställbar tid i händelse av otillräckligt flöde. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika explosioner, till exempel vid hantering av brandfarliga ämnen.

FLOCHECK F används som dragbänksvakt/användarpanel (AP). Panelen används för att tillfälligt ändra driftsläge från det normala arbetsflödet till det reducerade luftflödet. FLOCHECK F visar även statusmeddelanden och indikerar larm.

Lindinvents lösning för punktutsug är den samma som för dragbänk och draghuv.

  • Punktutsuget är utrustat med Lindinvents 2-ställiga luftflödesregulator FLLb. Arbetsflödet upprätthålls via spjällreglering (ST).
  • FLLb mäter kontinuerligt luftflödet via den interna flödesmätaren som är ansluten via slangar till mätflänsen.
  • FLOCHECK F används som dragbänksvakt/användarpanel (AP). Panelen kan användas för att tillfälligt ändra driftsläge från det normala arbetsflödet till det reducerade luftflödet.
  • FLOCHECK F (AP) visar statusmeddelanden och indikerar larm.

Den elektriska anslutningskontaktorn EFK kan anslutas till regulatorn. EFK bryter spänningen till eluttag efter inställbar tid i händelse av otillräckligt flöde. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika explosioner, till exempel vid hantering av brandfarliga ämnen.

Vägledning vid inkoppling

Sätt INTE en strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilation skall vara igång konstant. Kabeln som används vid inkoppling av utrustningar är en PVC-fri skärmad 4-ledare. Kabeln används också i de fall regulatorn kopplas till Lindinvents kommunikationsnätverk för klimatstyrning.

4-ledare för inkoppling av utrustningar

Se produktens yttre förbindningsschema

Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN