Skyddsventilation punktutsug - Helhetslösning i lab | Lindinvent
X

Skyddsventilation för punktutsug

Länkar till de utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn nås via klickbara markeringar i illustrationen till vänster.

 

Lindinvents lösning för punktutsug är den samma som för dragbänk och draghuv.

Punktutsuget är utrustat med Lindinvents 2-ställiga luftflödesregulator FLL.

Arbetsflödet upprätthålls med hög noggrannhet via spjällreglering. FLL mäter kontinuerligt luftflödet via den interna flödesmätaren som är ansluten via slangar till mätflänsen.

Den elektriska anslutningskontaktorn EFK kan anslutas till regulatorn. EFK bryter spänningen till eluttag efter inställbar tid i händelse av otillräckligt flöde. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika explosioner, till exempel vid hantering av brandfarliga ämnen.

FLOCHECK F används som dragbänksvakt/användarpanel (AP). Panelen används för att tillfälligt ändra driftsläge från det normala arbetsflödet till det reducerade luftflödet. FLOCHECK F visar även statusmeddelanden och indikerar larm.

De utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn pekas ut med produktnamn i illustrationen till vänster.

Illustrationen visar installationen av ett fristående punktutsug utan koppling till en kommunikationsslinga.

Kabeln som ska användas genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel.

Vägledning vid inkoppling
Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Vill du att vi kontaktar dig?