Skyddsventilation LAF-bänk - Helhetslösning i lab | Lindinvent
X

Skyddsventilation för LAF-bänk

Länkar till de utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn nås via klickbara markeringar i illustrationen till vänster.

Tryck (undertryck) i dragavbrott mäts av regulator LAFL och konstanthålls med hjälp av spjällmotor. Vid för lågt tryck aktiveras akustiskt och optiskt larm via (AP) användarpanel FLOCHECK P som är ansluten till LAFL. Vid för högt tryck aktiveras endast optiskt larm. Avläsningar och justeringar görs i regulator via ansluten panel eller via överordnat system om regulatorn är ansluten till ett nätverk.

De utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn pekas ut med produktnamn i illustrationen till vänster. Illustrationen visar installationen av en fristående LAF-bänksstyrning utan koppling till en kommunikationsslinga.

Vill du att vi kontaktar dig?