Skyddsventilation LAF-bänk - Helhetslösning i lab | Lindinvent
X

Skyddsventilation för LAF-bänk

Länkar till de utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn nås via klickbara markeringar i illustrationen till vänster.

Tryck (undertryck) i dragavbrott mäts av regulator LAFL och konstanthålls via spjällstyrning. Vid lågt tryck aktiveras ett akustiskt och optiskt larm via användarpanel FLOCHECK P (AP). Vid ett för högt tryck aktiveras ett optiskt larm.


Avläsning av ärvärden och inställning av börvärden kan göras via ansluten användarpanel. Om utrustningen ansluts till övriga styrenheter via en kommunikationsslinga kan avläsning och inställningar också göras via överordnat system.

De utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn pekas ut med produktnamn i illustrationen till vänster.

Illustrationen visar installationen av en fristående LAF-bänksstyrning utan koppling till en kommunikationsslinga.

Kabeln som ska användas genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel.

Vägledning vid inkoppling
Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

 

Vill du att vi kontaktar dig?