Länkar till de utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn nås via klickbara markeringar i illustrationen.

 LAF-bänksstyrning med Lindinvent

  • LAF-bänksregulator LAFL bibehåller via spjällstyrning ett kontinuerligt och tillräckligt stort undertryck i säkerhetsbänkens dragavbrott för att säkerställa bänkens funktion.
  • Vid lågt tryck aktiveras ett akustiskt och optiskt larm via användarpanel FLOCHECK P. Vid ett för högt tryck aktiveras ett optiskt larm.
  • Avläsning av ärvärden och inställning av börvärden kan göras via ansluten användarpanel. Om utrustningen ansluts till övriga styrenheter via en kommunikationsslinga kan avläsning och inställningar också göras via överordnat system.
  • LAF-bänksregulator LAFL bibehåller via spjällstyrning(ST) ett kontinuerligt och tillräckligt stort undertryck i säkerhetsbänkens dragavbrott för att säkerställa bänkens funktion.
  • Vid lågt tryck aktiveras ett akustiskt och optiskt larm via användarpanel FLOCHECK P(AP) som är fast ansluten till LAFL. Vid ett för högt tryck aktiveras ett optiskt larm.
  • Avläsning av ärvärden och inställning av börvärden kan göras via ansluten användarpanel(AP). Om utrustningen ansluts till övriga styrenheter via en kommunikationsslinga kan avläsning och inställningar också göras via överordnat system.

Sätt INTE en strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilation skall vara igång konstant.

Illustrationen visar hur utrustningar kopplas till varandra. Här är dragbänken fristående utan inkoppling till ett kommunikationsnätverk.

Vägledning vid inkoppling

Kabeln som används vid inkoppling av utrustningar är en PVC-fri skärmad 4-ledare. Kabeln används också i de fall regulatorn kopplas till Lindinvents kommunikationsnätverk för klimatstyrning.

4-ledare för inkoppling av utrustningar

Se produktens yttre förbindningsschema

Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.