Skyddsventilation dragskåp - Helhetslösning i lab | Lindinvent
X

Skyddsventilation dragskåp

Länkar till de utrustningar som installeras tillsammans med dragskåpsregulator FCL nås via klickbara markeringar i illustrationen till vänster.

Dragskåpsregulator FCL garanterar säker arbetsmiljö genom att konstanthålla lufthastigheten i dragskåpets lucköppning kring 0,5 m/s oavsett öppningshöjd upp till markerad säkerhetshöjd. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:7) bilaga 1 anger kraven på luftkvalitet i laboratorier uttrycket i gränsvärden för ett antal identifierade ämnen.

En mätsond monteras inne i dragskåpet. Mätsonden ansluts via en slang till den interna lufthastighetsgivaren i FCL.

Via ansluten dragskåpsvakt FLOCHECK V kan operatören välja att tillfälligt ställa in ett bestämt forcerat flöde eller ett bestämt reducerat flöde. FLOCHECK V larmar vid avvikande flöden.

Elförreglingskontaktor EFK kan anslutas till FCL för att kunna bryta spänningen till eluttag vid otillräcklig lufthastighet. EFK är en rekommenderad säkerhetsutrustning för att minska risken för explosioner vid hantering av brandfarliga substanser.

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:7) bilaga 1 anger kraven på luftkvalitet i laboratorier uttrycket i gränsvärden för ett antal identifierade ämnen. 

 

Tänk på att inte sätta en strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilationen skall vara igång konstant. Ämnen kan fastna i frånluftskanalen och sprids ut i rummet då frånluften stängs av. Därför bör man vara väldigt försiktig med att stänga av frånluftsfläkten till dragskåp eller andra laboratorieutrustningar.

Sätt ej strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilation skall vara igång konstant. 

Kabeln som ska användas genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel.

Vägledning vid inkoppling
Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Vill du att vi kontaktar dig?