Skyddsventilation för draghuv - Helhetslösning i lab | Lindinvent
X

Skyddsventilation för draghuv

Länkar till de utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn nås via klickbara markeringar i illustrationen till vänster.

Lindinvents lösning för draghuv är den samma som för dragbänk.

Via 2-stegs flödesregulator FLL, monterad på ett spjäll med mätfläns på frånluftskanalen, konstanthålls frånluftflödet via spjällstyrning med hög noggrannhet och snabbhet kring inställt luftflöde. FLL mäter kontinuerligt frånluftsflödet via den interna flödesmätaren som är ansluten via slangar till mätflänsen.

Elförreglingskontaktor EFK kan anslutas till regulatorn. EFK bryter spänningen till eluttag efter inställbar tid vid för lågt flöde. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika explosioner vid exempelvis hantering av brandfarliga substanser.

FLOCHECK F används som användarpanel (AP). Via FLOCHECK F är regulatorn tillgänglig för inställningar och enheten visar statusmeddelanden i klartext samt indikerar larm och driftslägen.

Via knappsatsen på dragbänksvakten kan luftflödet tillfälligt ställas till ett, i förväg angivet reduerat flöde.

Se bild

Vill du att vi kontaktar dig?