Skyddsventilation för draghuv - Helhetslösning i lab | Lindinvent
X

Skyddsventilation för draghuv

Länkar till de utrustningar som installeras tillsammans med regulatorn nås via klickbara markeringar i illustrationen till vänster.

Både draghuven och dragbänken är utrustad med Lindinvents 2-ställiga luftflödesregulator FLL.

Arbetsflödet upprätthålls med hög noggrannhet via spjällreglering. FLL mäter kontinuerligt luftflödet via den interna flödesmätaren som är ansluten via slangar till mätflänsen.

Den elektriska anslutningskontaktorn EFK kan anslutas till regulatorn. EFK bryter spänningen till eluttag efter inställbar tid i händelse av otillräckligt flöde. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika explosioner, till exempel vid hantering av brandfarliga ämnen.

FLOCHECK F används som användarpanel (AP). Panelen används för att tillfälligt ändra driftsläge från det normala arbetsflödet till det reducerade luftflödet. FLOCHECK F visar även statusmeddelanden och indikerar larm.

Kabeln som ska användas genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel.

Vägledning vid inkoppling
Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Vill du att vi kontaktar dig?