Dragbänksstyrning med Lindinvent

Via FLLb, som är en 2-läges flödesregulator, styrs luftflödet igenom dragbänken för att kontinuerligt ­upprätthålla ett arbetsflöde. Luftflödet kan tillfälligt styras mot ett angivet minflöde. Regleringen sker via spjällstyrning i frånluftskanalen.

  • Arbetsflödet upprätthålls med hög noggrannhet. FLLb mäter kontinuerligt luftflödet via den interna flödesmätaren som är ansluten via slangar till ett mätdon.
  • FLOCHECK F används som dragbänksvakt/användarpanel. Via panelen kan operatören manuellt tillfälligt skifta från det normala arbetsflödet till det reducerade luftflödet.
  • FLOCHECK F visar statusmeddelanden och uppmärksammar personal vid ett avvikande luftflöde.

Elförreglingskontaktor EFK kan anslutas till ­regulatorn. EFK bryter ­spänningen till ­eluttagen efter inställbar tid vid för lågt flöde för att ­minska risk för explosioner vid ­hantering av ­brandfarliga ämnen. Inställningar för elförreglingen finns i FLLb.

  • Arbetsflödet upprätthålls via spjällreglering. Lindinvents 2-läges flödesregulator FLLb mäter kontinuerligt luftflödet via den interna flödesmätaren som är ansluten till mätflänsen.
  • FLOCHECK F(AP) används som dragbänksvakt/användarpanel. Panelen används för att tillfälligt ändra driftsläge från det normala arbetsflödet till det reducerade luftflödet.
  • FLOCHECK F(AP) visar statusmeddelanden och indikerar larm.


Elförreglingskontaktorn EFK kan anslutas till regulatorn. EFK bryter spänningen till eluttag efter inställbar tid i händelse av otillräckligt flöde. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika explosioner, till exempel vid hantering av brandfarliga ämnen.

Vägledning vid inkoppling

Sätt INTE en strömbrytare för automatik och fläkt. Skyddsventilation skall vara igång konstant. Kabeln som används vid inkoppling av utrustningar är en PVC-fri skärmad 4-ledare. Kabeln används också i de fall regulatorn kopplas till Lindinvents kommunikationsnätverk för klimatstyrning.

4-ledare för inkoppling av utrustningar

Se produktens yttre förbindningsschema

Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN