Differenstryck - Differenstrycksreglering i labmiljö | Lindinvent
X

Differenstryck - Differenstrycksreglering i labmiljö

Ett vanligt fall i labmiljö är att ett rum eller en zon ska ha över- eller undertryck mot ett annat rum eller zon. Det finns en mängd olika varianter beroende på om det är fasta eller variabla flöden, slussfunktion etc. Intill visas ett enkelt fall med konstant flöde i ett lab som skall ha undertryck mot en korridor eller sluss.

DCV-BL (Flödesregulator FBL monterat på ett spjäll med mätfläns), i driftläget konstantflödesreglering, reglerar så att ett konstant tilluftsflöde erhålls.

Differenstrycksregulator DPL, reglerar via spjäll med spjällmotor, frånluftsflödet så att ett konstant undertryck eller övertryck upprätthålls.

Avvikande differenstryck genererar akustiskt och optiskt larm på användarpanel FLOCHECK P som är ansluten direkt på regulator DPL.

Såväl regulator FBL som DPL har reläfunktion för larmutgångar.

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs i den anslutna användarpanelen.

 

Vill du att vi kontaktar dig?