X

Differenstryck - Differenstrycksreglering i labmiljö

Ett vanligt fall i labmiljö är att ett rum eller en zon ska ha över- eller undertryck mot ett annat rum eller zon. Det finns en mängd olika varianter beroende på om det är fasta eller variabla flöden, slussfunktion etc. Intill visas ett enkelt fall med konstant flöde i ett lab som skall ha undertryck mot en korridor eller sluss.

DCV-BL (Flödesregulator FBL monterat på ett spjäll med mätfläns), i driftläget satt till konstantflödesreglering, reglerar så att ett konstant tilluftsflöde erhålls.

Differenstrycksregulator DPL, som är utrustad med två interna tryckgivare, reglerar, via spjäll SPM med spjällmotor DA4, frånluftsspjället så att ett konstant undertryck eller övertryck upprätthålls.

Avvikande differenstryck genererar akustiskt och optiskt larm på användarpanel FLOCHECK P som är ansluten direkt på regulator DPL.

Såväl regulator FBL som DPL har reläfunktion för larmutgångar.

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs i den anslutna användarpanelen. Avläsningar och inställningar kan även göras via det överordnade systemet om regulatorn är uppkopplad till detta.

 

Vill du att vi kontaktar dig?