Differenstryck - Differenstrycksreglering i labmiljö | Lindinvent
X

Differenstryck - Differenstrycksreglering i labmiljö

I flera fall behöver rum eller zoner i labmiljöer ha över- eller undertryck relativt angränsande utrymmen för att säkerställa riktningen på luftrörelser. Det finns en mängd olika systemlösningar beroende på om det är fasta eller variabla flöden som behöver hanteras. Det finns som regel då också ett krav på säker passage mellan utrymmen med olika tryckförhållanden. Illustrationen visar ett fall med konstant flöde i ett utrymme som skall ha undertryck mot en korridor eller en sluss mellan utrymmen.

DCV-BL (Flödesregulator FBL monterat på ett spjäll med en mätfläns), driftsatt för konstantflödesreglering.

Differenstrycksregulator DPL, reglerar via spjäll med en spjällmotor, frånluftsflödet så att ett konstant undertryck eller övertryck upprätthålls.

Avvikande differenstryck genererar ett akustiskt och optiskt larm på användarpanel FLOCHECK P som är ansluten direkt på regulator DPL.

Såväl regulator FBL som DPL har en reläfunktion för larmutgångar.

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden görs via den anslutna användarpanelen.

 

 

Vill du att vi kontaktar dig?