Differenstrycksreglering i labbmiljö

Differenstryck för att styra luftrörelser

I flera fall behöver rum eller zoner i laboratoriemiljöer ha över- eller undertryck relativt angränsande utrymmen för att säkerställa riktningen på luftrörelser. Det finns en mängd olika systemlösningar beroende på om det är fasta eller variabla flöden som behöver hanteras. Det finns som regel då också ett krav på säker passage mellan utrymmen med olika tryckförhållanden. Illustrationen visar ett fall med konstant flöde i ett utrymme som skall ha undertryck mot en korridor eller en sluss mellan utrymmen.

  • Flödesstyrning DCV-BLb (Flödesregulator FBLb monterad på ett spjäll med mätfläns) är driftsatt för konstantflödesreglering.
  • Differenstrycksregulator DPLb, reglerar kontinuerligt via spjäll med en spjällmotor frånluftsflödet så att ett konstant tryckförhållande mellan avsedda utrymmen upprätthålls.
  • Vid avvikande differenstryck genereras ett akustiskt och optiskt larm på användarpanel FLOCHECK P(AP) som är fast ansluten till DPLb.
  • Såväl regulator FBLb som DPLb har en reläfunktion för larmutgångar.
  • Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden görs via ansluten användarpanel(AP).