VISUALISERING

Genom att visualisera systemet blir det enkelt att både optimera samt åtgärda eventuella problem. Dessutom ser man snabbt och enkelt värden för alla rum i hela fastigheten.

LINDINSPECT® - Webbgränssnitt

LINDINSPECT är ett intuitivt och kraftfullt webbgränssnitt till våra lösningar för behovsstyrd ventilation. Det är ett verktyg för driftsorganisationer för att enkelt och lättillgängligt kunna att följa upp inneklimatet och driftsoptimera fastigheten. En förutsättning för att hålla fastigheten energieffektiv över tid. 

Grundfunktioner - ett axplock:
 • Översiktsvy 3D
 • Planvyer med tidspanorering och lagerhantering 
 • Loggning av värden
 • Börvärdesförändringar
 • Diagram (plot, histogram,varaktighet)
 • Användaradmin i olika nivåer
 • Rapporter

 

LÄS MER OM LINDINSPECT

 


Belysningsstyrning med DALI

Med styrenhet SBD för DALI-belysning kan adresserbara belysningar och övrig DALI-utrustning skannas för att sedan praktiskt fungera som övriga CAN-noder i Lindinvents kommunikationsnätverk för klimatstyrning i fastigheten. 

Regler med:
 • Armaturer
 • Närvarodetektorer
 • Dagsljussensorer
 • Strömbrytare
 • Tidkanaler
 • Timer
 • Variabler m.m.

 

LÄS MER OM INCONTROL

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN