Ventilation

Bra ventilation är en förutsättning för ett bra och hälsosamt inneklimat. Även ljud och ljus spelar in och allt måste vara på en bra nivå för att det ska fungera optimalt. Står solen t.ex. i ett visst läge ska solskyddet dras ner för att inte störa ögonen eller reflekteras i elevernas datorskärmar. Allt detta ställer man in i LINDINSPECT så att det sköts automatiskt med hjälp av givare och styrboxar. Pigga barn är glada barn, glada barn trivs i skolan, barn som trivs i skolan presterar bättre. Finns det en enklare ekvation?

Behovsstyrd ventilation
 • Lägst energianvändning
 • Luft där det behövs
 • Säkerställda luftmängder
 • Styr på närvaro, temperatur och CO2
 • Optimerade algoritmer för skolor utan kyla
 • Skyddsventilation för labbmiljö i skolsalar

 

SE LÖSNINGSFÖRSLAG

 

LÄS MER OM SKOLVENTILATION HÄR

Belysningsstyrningsbox (DALI) (1)
 • Styrning av DALI-armaturer
 •  Inbyggd närvarogivare i aktiva tilluftsdon nyttjas
 • Webbaserad konfiguration av DALI
 • Enkel regelhantering
Dagsljuskompensering (DALI) (2)
Trådlös och batterilös tryckknapp (3)

 

 

Solavskärmningsbox (1)
 • Automatisk reglering av solskydd
  beroende på solinstrålning, närvaro
  och värmebehov
Trådlös tryckknapp (tillval) (2)
 • Batteri- & trådlös strömbrytare

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN