Hållbarhet

Hur ska man tänka kring hållbarhet? Vad är det vi kan bidra med som inte bara värnar om miljön utan även individen? Vi har listat saker som är viktiga för oss i sammanhanget.

Materialval

Med energibesparande produkter, bla. våra aktiva tilluftsdon som tillsammans med andra produkter i vårt sortiment skapar helhetslösningar, kan vi verka för att minska byggnaders negativa påverkan på naturen. En avsevärt minskad energiåtgång spar inte enbart pengar utan gör även skolan mer miljövänlig 

Vi jobbar aktivt med miljö- och klimatfrågor genom att:

  • Våra produkter miljödeklareras hos SundaHus 
  • Vi har även bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
  • Våra produkter är även listade iHusproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande
  • Vi tar producentansvar för förpackningar genom att vara anslutna till REPA
  • Vi klimatkompenserar våra biltransporter (certifikat)
  • Elen till våra lokaler är från förnyelsebara energikällor (vind och vatten)
  • Våra energieffektiva lokaler (givetvis med våra produkter) är klimatneutrala
  • Vi återvinner och källsorterar vårt avfall
  • Bra miljöval vid konstruktionsarbetet prioriteras

 

     

 


 

Minimering av installationer

Vi strävar alltid efter installationssnåla och flexibla lösningar för att sänka livscykelkostnaden för flytt, omprogrammering, konfiguration etc. Våra produkter som kräver spänningsmatning har kommunikationsslingan i samma hölje. Därför behövs ingen extra kabeldragning för kommunikation. För de produkter som med fördel kan vara HELT trådlösa har vi valt att använda oss av radiokommunikation i produkter med batterilös teknik. Ett exempel på det är ESW (bilden). Läs mer om våra inbyggda givare. 

 

 

 

QR-koder 

I skolkorridorer kan det gå vilt till med lekande barn och en boll eller hockeyklubba kan lätt landa på fel ställe. Istället för att använda displayer i  och utanför rum för t.ex. temperatur kan man istället använda sig av QR-koder som man fäster på väggen. En QR-kod går inte sönder som en dyr display och är billigare att ersätta. QR-koden scannas med en app för skolpersonal som visar temperatur men som också gör det möjligt att reglera temperaturen ett par grader upp eller ner från rummets förinställda börvärde.

 


 

Energieffektivitet = Behovsstyrning x 3

Att låta sensorer behovsstyra ventilationen så att luften följer människorna och inte en klocka ger ett bättre inneklimat och mycket lägre energianvändning. Även närvarostyrd, dagsljuskompenserad belysning spar
mycket energi. Genom att dessutom visualisera och styra solskydden med hjälp av en väderstation och givare kan man även använda solen strålar för värme och närvarogivaren visar att rummet är tomt men kallt.

 


Effektiv lokalanvänding

Med energibesparande produkter, bla. våra aktiva tilluftsdon som tillsammans med andra produkter i vårt sortiment skapar helhetslösningar, kan vi verka för att minska byggnaders negativa påverkan på naturen. En avsevärt minskad energiåtgång spar inte enbart pengar utan gör även skolan mer miljövänlig.

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN