Digitalt

Detektera mera med smarta sensorer.  Med hjälp av närvarodetektorer och smart taggning av rum och arbetsplatser skapas nyckeltal för hur lokalerna används: Antal lediga konferensrum, antal lediga cellkontor, beläggningsgrad i konferensrum m.m.

 

Grundfunktioner - ett axplock:
 • Översiktsvy 3D
 • Planvyer med tidspanorering och lagerhantering 
 • Loggning av värden
 • Börvärdesförändringar
 • Diagram (plot, histogram,varaktighet)
 • Användaradmin i olika nivåer
 • SSO
 • LDAP
 • Rapporter

 

LÄS MER OM LINDINSPECT

 

Webbaserad drag n’ drop konfiguration av DALI

 

Regler med:
 • Armaturer
 • Närvarodetektorer
 • Dagsljussensorer
 • Strömbrytare
 • Tidkanaler
 • Timer
 • Variabler m.m.

Detektera mera med smarta sensorer

Personräknare
 • Skapar kunskap om hur lokalerna används.
 • +/- 15% i noggrannhet.
 • Används vissa rum väldigt lite? För lite luft för antal elever?

 

 

Integration med Schema
 • En modul läser data om rumsbokningar och visualiserar bokningen
 • Ett rum sättas i dvala tills lagom tid innan lektion.
 • Bokade rum där ingen dyker upp blir obokade efter 15 min.
 • Nyckeltal på:
  - No show
  - No booking
  - No free

 

 

 

 

Städningsoptimering
 • Städa bara rum som använts sedan senaste städningen
 • Med damminställning så de städas efter x antal dagar oavsett om rummet nyttjats eller inte.
 

Nå alla värden för tredje part
 • Vårt eget API (Application Programming Interface)
 • Alla är- och börvärden nås via ett rest API

 

LÄS MER OM VÅRT API

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN