Bättre lärande

Skolan skall vara en trevlig och effektiv plats med de bästa förutsättningarna för inlärning. För att skapa den miljön krävs ett bra inneklimat. Forskning visar nämligen att barn presterar bättre i klassrum med bra ventilation som håller dem pigga och alerta hela dagen.

God luftkvalitet och rätt temperatur

Svagaste eleverna drabbas värst om luften är dålig, men rätt temperatur och luftkvalitet i klassrummet höjer elevernas prestationsförmåga med 30 procent. Det visar en fältstudie som forskaren David Wyon vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU, har gjort.

 

Om vi ökade lufttillförseln från 2,5 liter per sekund till 10 liter per sekund, ökade elevernas prestationsförmåga med 29 procent. Varje fördubbling av ventilationen gav 14.5 procent bättre resultat. Slutsatsen är alltså självklar – mer och bättre lufttillförsel i klassrummen, ger också bättre studieresultat

David Wyon vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU,

Normalt låg inomhustemperaturen på 23,5 grader. Vi tog ned den till 20 grader och vår forskning visade att för varje grad vi sänkte temperaturen, förbättrades prestationerna med 3,5 procent. Om vi utgår från att temperaturen en riktigt varm sommardag kommer upp i 30 grader i ett klassrum, så sjunker prestationsförmågan med 35 procent hos eleverna.

David Wyon vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU,

LÄS RAPPORTEN

 


 

Belysning - bättre ljus

Närvarostyrd, dagsljuskompenserad belysning spar mycket energi. Med trådlösa, batterilösa strömbrytare samt webb-baserad konfiguration blir det enkelt att byta, ändra och komplettera belysningen vid behov. Oavsett ljusdesign i klassrummen kan vi styra den via DALI.

 

 

 

 


 

Ljud - övervakning av ljudnivå

I skolor, förskolor och fritidshem är det inte ovanligt att den genomsnittliga ljudnivån är 70 decibel, vilket kan jämföras med många verkstadsindustrier. I denna ljudmiljö ska våra barn och ungdomar växa upp, utvecklas och lära sig nya saker. Det är inte bara en utmaning för dem, det är riktigt dåliga odds.

Genom att placera ljudmätare i undertaket som övervakar och loggar kan arbetsmiljön kontrolleras och förbättras. Att mäta är att veta.

LÄS RAPPORTEN FRÅN HRF

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN