LINDINSCHOOL


Totalkonceptet för skolor med pigga elever

 

 

Skolan - finns det något viktigare?

Skolan skall vara en trevlig och effektiv plats med de bästa förutsättningarna för inlärning. För att skapa den miljön krävs ett bra inneklimat. Forskning visar nämligen att barn presterar hela 30%* bättre i klassrum med bra ventilation som håller dem pigga och alerta hela dagen. Totalkonceptet LINDINSCHOOL står för ett perfekt inneklimat i skolmiljöer där alla står som glada, pigga och produktiva vinnare! Dessutom är det snällt både för miljön och plånboken.

 

 • Behovsstyrd ventilation
 • Skyddsventilation i labbmiljö
 • DALI-Belysning
 • Energioptimal styrning av solavskärmning
 • Smarta algoritmer
 • Städningsoptimering
 • Rumsbeläggningsanalyser
 • Schemaintegration
 • Partikelmätning
 • Ljudmätning i klassrum
 • App för lärare och pedagoger
 • Veckorapporter min/max temp, CO2, tomma/städade rum m.m

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN