X

FRÅNLUFT ÖVERLUFT

Det mest vanligt förekommande och billigaste alternativet för att balansera luftflödena är via överluft. De få fallen då detta inte är tillämpligt är sjukvårdslokaler och lokaler med mycket höga krav på ljudisolering av sekretesskäl.

I mindre kontorsrum klarar man sig väl med överluftsdon av vanligt förekommande typ. I konferensrum eller då det behövs större luftflöden är ljuddämpad överluft ett alternativ, dvs ett större galler på var sin sida väggen med ljuddämparförsedd spirokanal emellan.

Funktion
Alla produkterna som kopplats in på kommunikationsslingan kommunicerar sitt tilluftsflöde och zontillhörighet vid förändring. Frånluftsregulatorn FBC lyssnar på alla dessa meddelande och summerar ihop flöden som rör den aktuella zonen. Regulatorn kan dessutom addera/subtrahera en nominell offset för att kunna kompensera för eventuella wc-grupper eller liknande.

Energibesparande utförande av kanalsystem
Genom att placera flödesmätningen så att allt frånluftflöde mäts, men bara det varierande flödet styrs (se bilden nedan) så fås bättre mätnoggrannhet och lägre minflöden, vilket sparar energi.

Mätning och styrning uppdelat för bästa energi- och funktionsprestanda.

Frånluft med spjällregleringen DCV-FB med flödesbalansreglering genom flöden som kommuniceras digitalt på buss. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden. Flödeszonerna med tilluftsdon (och även andra regulatorer) som skall balanseras mot specifik frånluftsstyrning definieras och tilldelas samma värde i just parametern "Flödeszon".

OBS - NY PRODUKT!
DCV-BL - Introduceras under vinter 2015.
I komfortlösningar kommer DCV-BL att ersätta DCV-SL och DCV-FB.

Kabeln som används genomgående är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Den är förkontakterad i donets spridardel med färdiga kontakter i ända änden för snabbt montage. För andra produkter ansluts den på samma sätt genomgående.

Kabellängder
Busskabeln kan dras väldigt långt map kommunikation men vad gäller pänningsmatning måste hänsyn tas till spänningsfall. Se projekteringsguide el.

Vad som också begränsar kabellängden är att varje CMA ("kommunikationsknytpunkt") endast får ha 100 noder/produkter installerade mot sig.

Spänningsmatning och trafos
Normalt sätt installeras en trafo per 12-15 don/produkter men detta är en tumregel som gäller i normalfall med tätt mellan produkterna. Se projekteringsguide el.

I vissa fall önskar man placera en större trafo i elnisch istället för många mindre utplacerat på planen. Detta låter sig göras, men då bör man tänka på spänningsfall i kablar och det resulterar då i separata tjocka 24 VAC kablar på stege...

Vill du att vi kontaktar dig?