Frånluft för kontor

Det mest vanligt förekommande och billigaste alternativet för att balansera luftflödena är via överluft. De få fallen då detta inte är tillämpligt är sjukvårdslokaler och lokaler med mycket höga krav på ljudisolering av sekretesskäl.

Vill du att vi kontaktar dig?