Utrustning i ett vårdrum för att styra ventilation, kyla, värme och belysning via det aktiva donet TTC.

Vårdrum med tilluft via det aktiva tilluftsdonet TTC, som via inbyggd regulator samt givare och extern närvarogivare reglerar temperatur och luftmängd i rummet, genom att höja eller sänka spalthöjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare och encoder på motorn sörjer för väldigt noggrann flödesreglering och möjliggör tryckoptimering av aggregatet via kommunikation mot överordnat system. Flödet ställs in i tre olika nivåer: frånvaro, närvaro och maxflöde. Den externt anslutna närvarodetektorn registrerar närvaro och forcerar luftflödet när personer vistas i WC/Dusch.

Frånluft

Frånluft med slavreglering DCV-BL i WC/Duschrum med flödesmätning till TTC. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

Värme

Via kopplingsbox CBX reglerar tilluftsdonet ventilställdonet A40405 på radiatorn. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen resp. av/på av cirkulations- pump för värme kan optimeras. 

Extra värme- resp kylsteg

I kopplingsbox CBX kan ytterligare värme resp. kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare

I kopplingsbox CBX kan CO2- alternativt luftkvalitetsgivare anslutas. Denna ingång kan även användas för andra givare som så önskas. Givarens signal används för reglering av ett inställbart P-band.

Se bild