Se bild

Undersökningsrum med tilluft via det aktiva tilluftsdonet TTC som via inbyggd regulator och givare reglerar temperatur och luftmängd i rummet genom att höja eller sänka spalthöjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödes- givare och encoder på motorn sörjer för väldigt noggrann flödesreglering och möjliggör tryckoptimering av aggregatet via kommunikation mot överordnat system. Flödet ställs in i tre olika nivåer: frånvaro, närvaro och maxflöde. Den inbyggda närvarodetektorn styr även ekonomi- och komfortläge efter inställbara tidsfördröjningar.

Frånluft

Frånluft med slavreglering DCV-BL med flödesmätning till TTC. Inställbar offset kan kompensera för fasta flöden.

Värme

Via kopplingsbox CBX reglerar tilluftsdonet ventilställdonet A40405 på radiatorn. Inställbart kallrasskydd. Framledningstemperaturen resp. av/på av cirkulations- pump för värme kan optimeras.

Extra värme- resp kylsteg

I kopplingsbox CBX kan ytterligare värme resp. kylsteg anslutas för extrema driftsfall.

Extra givare

I kopplingsbox CBX kan CO2- alternativt luftkvalitetsgivare anslutas. Denna ingång kan även användas för andra givare som så önskas. Givarens signal används för reglering av ett inställbart P-band.

Belysning

Belysningsstyrningsbox CBR används för inkoppling av tryckknapp samt 230 VAC till belysningen. Belysningen tänds och släcks antingen via signal från närvaro- givaren placerad i tilluftsdonet eller från inkopplad tryckknapp. Tid till automatisk tändning (ett driftsfall) kan ställas in, likaså tid till släckning efter sista registrerade rörelse.
I donet registreras antal till- och frånslag och även antal timmar med tänd belysning för mätning av antal brinntimmar på armatur och därmed optimala lysrörsbyten.

Se bild