Hög flexibilitet - Lägre flexibilitet

Utrustning i en öppen planlösning för att styra ventilation, kyla, värme och belysning via det aktiva donet TTC.

TTC används för att på bästa sätt utnyttja kontorslayouten både på kort och lång sikt. Det aktiva donet används för att uppnå full potential när det gäller att bibehålla ett attraktivt inomhusklimat.


Hög flexibilitet

Det takmonterade tilluftsdonet TTC har inbyggda givare och kräver därför ingen extra installation på väggarna. Detta ger extremt hög flexibilitet och en förenklad hantering vid renoveringsprojekt då väggar kanske måste byggas eller flyttas.
Med TTC är det öppna kontorslandskapet förberett för en flexibel omformning där moduldimensionerna på 2400 mm vid fasaden kan göras om till cellkontor. Insidan av byggnaden lämnas ofta med den öppna planlösningen intakt.

 

 

En öppen landskapsyta som utrustats med Lindinvents aktiva tilluftsdon TTC som ger en lösning där klimatet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och logik för att styra anslutna ventilställdon.
Funktion

TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt öka eller minska höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (typiskt 30 l/s). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar. 

Frånluft

Det smarta spjället DCV-BL används för frånluftsbalansering. Luftflöden kommuniceras och delas med andra aktiva enheter via kommunikationsslingan. En kompensering/offset för fasta luftflöden kan ställas in.

Uppvärmning

Ventilställdon (SV) ansluts till närmast aktiv tilluftsdon. Detta underlättar en framtida uppdelning av rummet. Ventilställdon kan via TTC styras med hänsyn tagen till att de ingår i en temperaturzon.

Tilläggsvärme eller kyla

Ytterligare värme- eller kylsteg kan anslutas via anslutningsbox CBX.

Sensorer

Signaler från givare används för att reglera rumsklimatet enligt börvärden och inställbara P-band.

Belysning

TTC kan flexibelt styra belysning via närvarogivare eller via signaler från andra styrenheter. Via reläbox CBR kan tryckknappar och 230 VAC till belysningar anslutas och styras. Belysningen slås på och av antingen via en signal från närvarogivaren eller från anslutna tryckknappar. Tid för tändning från detekterad närvaro (ett driftsläge) kan ställas in, liksom tiden för att släcka belysningen efter senast registrerad närvaro. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

Kabel

Kabeln som används för att koppla enheter till en kommunikationsslinga (CAN-buss) är en PVC-fri skärmad 4-ledars kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Relälådor och sensorer mm ansluts normalt via anslutningsbox CBX med samma kabelspecifikation. 4-ledarna används för strömförsörjning och signaler vid tillämpning. Se elprojekteringshandboken för mer detaljer om nedanstående.


Kabellängder

CAN-busskabeln kan dras långa avstånd med avseende på kommunikation, men för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer måste spänningsfallet övervägas. Vad som begränsar kabellängden är att varje kommunikationsslinga maximalt får bestå av 100 stycken inkopplade noder. 


Strömförsörjning och transformatorer

I en normal situation installeras en 230 / 24VAC transformator per 12 till 15 diffusorer / noder på CAN-buss sektionen. Det här är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan produkterna. 

Förmonterade smarta spjäll

Cirkulära utföranden av det smarta spjället DCV-BL (liksom övriga cirkulära smarta spjäll) levereras med regulator och spjällmotor förmonterade på det cirkulära spjället med mätfläns. Enheten kräver enbart anslutning av den kombinerade matnings- och kommunikationsslingan.