Hög flexibilitet - Lägre flexibilitet

Konferensrum utrustat för styrning av ventilation, kyla, värme och belysning via Lindinvents aktiva don TTC.

Konferensrum alternativt mötesrum kan variera mycket i fråga om storlek, utförande och placering i byggnaden relativt ytterväggar och fönsterpartier. Det aktuella konferensrummet har fasadkontakt och därmed både värme och CO2-givare. Är konferensrummet beläget i huskroppens kärna behövs oftast varken värme eller CO2-givare.
TTC används för att på bästa sätt utnyttja kontorslayouten både på kort och lång sikt. Det aktiva donet används för att uppnå full potential när det gäller att bibehålla ett attraktivt klimat i konferensrummet anpassat efter nyttjandegraden.


Hög flexibilitet

Det takmonterade tilluftsdonet TTC har givare inbyggda och kräver i många fall inte någon tillkommande installation. Utrustning som en väggmonterad användarpanel och koldioxidmätare kan tillkomma. Att inte behöva montera givare och annan utrustning på vägg ger en hög flexibilitet vid renovering då utrustningar inte behöver demonteras och kopplas om.

Med TTC är konferensrummet förberett för en flexibel omformning till cellkontor.

 

TTC erbjuder en lösning där klimatet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och logik för att styra anslutna ventilställdon.


Funktion

TTC styr ventilationen med hjälp av inbyggda givare för närvaro, temperatur och flöde (även tryck). Luftmängden i rummet styrs genom att aktivt öka eller minska höjden mellan lamellerna i spridardelen. Tryck- och flödesgivare tillsammans med en encoder på spjällmotorn sörjer för en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från 3 olika flödesnivåer: minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. till ett minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (ca 30 l/s i ett normalt konferensrum). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. För att minimera energianvändningen används starkt undertempererad luft som reducerar behovet av el till fläktar.


Frånluft

Det smarta spjället DCV-BL används för frånluftsbalansering. Luftflöden kommuniceras och delas med andra aktiva enheter via kommunikationsslingan. En kompensering/offset för fasta luftflöden kan ställas in.


Uppvärmning

Ventilställdon (SV) ansluts till närmast aktiv tilluftsdon. Detta underlättar en framtida uppdelning av rummet. TTC-enheter kan programmeras för att bilda en temperaturzon.


Tilläggsvärme eller kyla

Ytterligare värme- eller kylsteg kan anslutas via anslutningsbox CBX.


Sensorer

Signaler från givare används för att reglera rumsklimatet enligt börvärden och inställbara P-band.

Belysning

TTC kan flexibelt styra konferensrummets belysning via närvarogivare eller via signaler från andra styrenheter. Via reläbox CBR kan tryckknappar och 230 VAC till belysningar anslutas och styras. Belysningen slås på och av antingen via en signal från närvarogivaren eller från anslutna tryckknappar. Tid för tändning från detekterad närvaro (ett driftsläge) kan ställas in, liksom tiden för att släcka belysningen efter senast registrerad närvaro. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m., kan belysningsstyrning SBD användas för en DALI-lösning.

 

Kabel

Kabeln som används för att koppla enheter till en kommunikationsslinga (CAN-buss) är en PVC-fri skärmad 4-ledars kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Relälådor och sensorer mm ansluts normalt via anslutningsbox (CBX) med samma kabelspecifikation. 4-ledarna används för strömförsörjning och signaler vid tillämpning. Se elprojekteringshandboken för mer detaljer om nedanstående.

Kabellängder

CAN-busskabeln kan dras långa avstånd med avseende på kommunikation men för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer måste spänningsfallet övervägas. Det som begränsar kabellängden är att varje kommunikationsslinga maximalt får bestå av 100 stycken inkopplade noder. 

Strömförsörjning och transformatorer

I en normal situation installeras en 230/24 VAC transformator per 12 till 15 diffuserar/noder på CAN-buss sektionen. Detta är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan produkterna. 

Förmonterade smarta spjäll

Cirkulära utföranden av det smarta spjället (DCV-BL), liksom övriga cirkulära smarta spjäll, levereras med regulator och spjällmotor förmonterade på det cirkulära spjället med som även har en mätfläns. Enheten kräver bara anslutning av den kombinerade matnings- och kommunikationsslingan.

Så länge man håller sig till en installerad kyleffekt på ca 80 W/m2 är det inga problem med drag i vistelsezonen. Med rekommenderade avstånd på ca 3000 mm mellan centrum på två don får man heller inga problem med drag.

Däremot behövs ofta väldigt höga kyleffekter på liten yta i konferensrum. Då nyttjas donens förmåga att tilta spalterna, d.v.s. sprida luften osymmetriskt. Det ultimata är att rikta luften så att den strömmar mot en av kortsidorna, som ofta också är en yttervägg, där vistelsezonen upphör 500 mm från väggen. Då slipper man problemet med drag på ett enkelt sätt.