Överluft till korridor/annat utrymme

Det mest vanligt förekommande och billigaste alternativet för att balansera luftflöden i enskilda utrymmen är via överluft. De fall då detta inte är lämpligt kan vara i vårdlokaler eller lokaler med särskilt höga krav på ljudisolering. I mindre kontorsrum klarar man sig normalt med överluftsdon av enklare typ. I konferensrum eller där det behövs större luftflöden är ljuddämpad överluft ett alternativ, dvs ett större galler på var sin sida av väggen med en ljuddämparförsedd spirokanal emellan.

Aktiv frånluftsbalansering

Vår klimatstyrning arbetar med aktiv frånluftsbalansering. Här balanseras summan av tilluftsflöden från flera cellkontor via DVC-BL.
Alla aktiva tilluftsenheter som kopplats in på kommunikationsslingan kommunicerar sitt aktuella tilluftsflöde och sin zontillhörighet. Luftflödesregulatorn (FBL), som ingår i DCV-BL, summerar alla flöden som rör den aktuella zonen. Regulatorn kan addera/subtrahera en nominell offset för att kunna kompensera för eventuella WC-grupper eller liknande.

Energibesparande frånluftsstyrning

Genom att placera flödesmätningsutrustning så att alla frånluftsflöden mäts men endast det varierande flödet styrs (se bilden nedan), uppnås bättre mätnoggrannhet och lägre minimala flöden, vilket spar energi.

Frånluftsstyrning med DCV-BL

Det smarta spjället (DCV-BL), som är driftsatt för flödesbalansering, balanserar de tilluftsflöden som kommuniceras digitalt på CAN-buss. En ställbar offset kompenserar för eventuella fasta flöden. En flödeszon utgörs som regel av flöden från ett eller flera tilluftsdon som alla ska balanseras av samma frånluftsstyrning.

Här summerar och balanserar DCV-BL tilluftsflödet från varje aktivt don TTC.

Kabel

Kabeln som används för att koppla enheter till en kommunikationsslinga (CAN-buss) är en PVC-fri skärmad 4-ledars kombinerad matnings- och kommunikationskabel.

Kabellängder

CAN-busskabeln kan dras långa avstånd med avseende på kommunikation, men för att strömförsörjningen ska vara på acceptabla nivåer måste spänningsfallet övervägas. Se elprojekteringshandboken för mer detaljer om nedanstående.

Strömförsörjning och transformatorer

I en normal situation installeras en 230/24VAC transformator per 12 till 15 noder på CAN-buss sektionen. Det här är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan noderna. 

Förmonterade smarta spjäll

Cirkulära utföranden av det smarta spjället DCV-BL (liksom övriga cirkulära smarta spjäll) levereras med förmonterad regulator och spjällmotor. Enheten kräver enbart anslutning av den kombinerade matnings- och kommunikationsslingan.