FRÅNLUFT FÖR KONTOR

Det mest vanligt förekommande och billigaste alternativet för att balansera luftflödena är via överluft. De få fall där detta inte är görbart är sjukvårdslokaler och lokaler med väldigt höga krav på ljudisolering av sekretesskäl.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN