Vår helhetslösning för kontorsmiljöer

Idag ser kontorsmiljöer olika ut. Det är allt från öppna planlösningar till cellkontor och stora och små konferensrum. Nybyggnationer idag har även lösningar för tysta rum och man bygger rum i rummen. Hur löser man inneklimatet på bästa sätt i dessa olika typer av byggnader? En fastighet kan ha olika lösningar i uthyrda ytor och förutsättningarna är olika. Vi är med från början och våra duktiga ingenjörer och projektledare hittar lösningarna!

Vilken kontorslösning vill du veta mer om? 

Här till höger visar vi olika typer av kontor och hur man kan applicera våra lösningar för bästa resultat för den som ska vistas där inne. Åtta timmars arbetsdag kräver ett perfekt inneklimat och ökar inte bara välbefinnandet utan även produktiviteten. Därmed minskar även sjukfrånvaro och alla står som vinnare.

Diagrammet visar närvarograden i ett kontor under en utvald tidsperiod

Diagrammet visar närvarograden i ett kontor under en utvald tidsperiod

Om en lokal är tom kan ventilationen normalt sänkas radikalt för att minska energianvändningen. På motsvarande sätt kräver hög närvaro och aktivitet ökad ventilation. Ett smart klimatsystem tar hänsyn till närvarograden som blir avgörande för hur stor total kyl- och värmeeffekt som behövs för att bibehålla önskat klimat.

Lindinvents system har inbyggda eller externa närvarogivare installerade. Dessa ger väldigt bra förutsättningar för att följa och bestämma närvarograden på rumsnivå men även på på aggregerad nivå för hela fastigheten.

Vilken kontorslösning vill du veta mer om? 

Här nedan visar vi  olika typer av kontor och hur man kan applicera våra lösningar för bästa resultat för den som ska vistas där inne. Åtta timmars arbetsdag kräver ett perfekt inneklimat och ökar inte bara välbefinnandet utan även produktiviteten. Därmed minskar även sjukfrånvaro och alla står som vinnare.

LÖSNINGAR FÖR INNEKLIMAT I CELLKONTOR

Cellkontor med behovsstyrd ventilation, kyla, värme, belysning och solavskärmning.

LÖSNINGAR FÖR INNEKLIMAT I KONTORSLANDSKAP

Kontor med styrning av ventilation, kyla, värme, belysning och standby-avstängning av el.

LÖSNINGAR FÖR INNEKLIMAT I KONFERENSRUM

Konferensrum med styrning av ventilation, kyla, värme och belysning.

FRÅNLUFT FÖR KONTOR

Det mest vanligt förekommande och billigaste alternativet för att balansera luftflödena är via överluft. De få fall där detta inte är görbart är sjukvårdslokaler och lokaler med väldigt höga krav på ljudisolering av sekretesskäl.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN