Detektera mera med smarta sensorer

Med hjälp av närvarodetektorer och smart taggning av rum och arbetsplatser skapas nyckeltal för hur lokalerna används: Antal lediga konferensrum, antal lediga cellkontor, beläggningsgrad i konferensrum m.m.

I planvyn kan man utläsa olika parametrar

I planvyn kan man utläsa olika parametrar

Få reda på hur lokalerna nyttjas

Har vi för få konferensrum?

De allra flesta har nog upplevt att det inte finns lediga konferensrum när de behövs som mest. Med vår taggning av rumstyper och nyckeltal som i en graf redovisar hur många konferensrum som är lediga, ges en överblick om hur vanligt förekommande det är att alla är upptagna. Dessa nyckeltal kan även presenteras i appen InOffix.

Är konferensrummen lagom stora?

Med hjälp av vår CO2 baserade personräknare kan vi även ge svar på hur fördelningen i antal mötesdeltagare det är i rummet. Detta presenteras i varaktighetsdiagram vilket underlättar för fastighetsägaren i beslutet om att eventuellt omdisponera lokalerna. Vi utvecklar kontinuerligt mycket inom detta området.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN