Belysningsstyrning via DALI - Våningsplan

Våningsplan med utplacerade komponenter

Våningsplan med utplacerade komponenter

För att ge en översiktlig bild av hur Lindinvents DALI-lösningar fungerar kan man kika på en mindre del av ett våningsplan som ett exempel

 

Våningsplanet består av:

  • Cellkontor
  • Kontorslandskap
  • Mötesrum
  • Korridor/kapprum

Det första som måste göras är att fastställa vilken funktionalitet som skall finnas i de olika rummen och därefter placera ut rätt komponenter (se under respektive typ av rum vilka lösningar som har valts).

I kontorsytorna finns tilluftsdon med inbyggda närvarogivare (TTC med kopplingsbox CBX). Donen kommunicerar med SBD via CAN-nätverket och därför krävs inga övriga närvarogivare för de här ytorna.

Korridoren saknar tilluftsdon och förses därför med en närvarogivare som kommunicerar via DALI.

I detta exempel väljs en SBD för korridoren inklusive kapprummet eftersom armaturerna kan styras med broadcast. För kontorsytorna krävs att DALI-armaturerna är fullt adresserade och dessa styrs då av en separat SBD.

Exempel på ett övergripande inkopplingsschema

Exempel på ett övergripande inkopplingsschema

Rita upp ett övergripande inkopplingschema

När funktioner och driftkort för respektive rumstyp är bestämda (se under respektive typ av rum) kan ett övergripande inkopplingsschema ritas upp.

Tilluftsdon (TTC/CBX) och belysningsstyrningsboxar (SBD) kopplas till CAN-nätverket via skärmad en fyrledarkabel. I korridoren dras DALI och 230 VAC i gemensam femledarkabel. Korridorarmaturerna läggs på en egen säkring och kraftmatas via enskild fas.

I kontorsrummen dras DALI och 230 VAC också i gemensam femledarkabel. Armaturerna måste dock kraftmatas via två faser på grund av för hög belastning på enskild säkring.