Belysningsstyrning via DALI-armaturer i Kontorslandskap

Kontorslandskap

Kontorslandskap

Dela in landskapet i zoner

Belysningsstyrningen i ett öppet kontorslandskap kan utföras på flera olika sätt. Om flera personer sitter tillsammans finns kanske inte behov av att ha möjlighet till manuell tändning och släckning av belysningen. Beroende på hur möbleringen ser ut kan man dela in landskapet i olika zoner med grupper av armaturer. Vid närvaro i respektive zon regleras ljusnivån för att exempelvis hålla 500 lux på arbetsplatserna. 

Vid frånvaro i zonen hålls belysningen på en grundnivå. Släckningen kan göras genom att hämta signal från passagesystemet så att belysningen släcks då avdelningen larmas på.

Kontorslandskap

Kontorslandskap

Konfiguration

Armaturer och ljussensor ansluts via DALI-bus till belysningsstyrningsenhet SBD. Enheterna adresseras i SBD via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Belysningsstyrning

Armaturerna regleras via ljussensorer att hålla inställd ljusnivå. Belysningen regleras mellan två olika nivåer; närvaro- och frånvaro. Frånvaronivå aktiveras via passerkontrollsystem då våningsplanet larmas av. Vid registrerad närvaro i aktuell zon regleras ljusnivån istället enligt börvärde för närvaro. Armaturerna styrs i grupper om två som regleras av tillhörande ljussensor. Varje grupp av armaturer ingår också i närvarozon kopplad till närvarogivare i tillhörande tilluftsdon. När frånvaro registreras reglerar armaturerna efter frånvarobörvärde för ljusnivån. Tiden till när frånvaro registreras går att ställas in och anpassas. Belysning styrs även via passerkontrollsystem så att när avdelningen låses och larmas släcks belysningen. 

Avläsningar och inställningar

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via överordnat system eller via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Materialspecifikation:

TTC      Aktivt taktilluftsdon med närvarodetektor
CBX      Kopplingsbox till TTC
DLS      Ljussensor, DALI