Belysningsstyrning via DALI-armaturer i Cellkontor

Cellkontor för en person

Cellkontor för en person

I ett enpersons cellkontor är det lämpligt att det finns möjlighet till manuell styrning av belysningen

Vid användning av Lindinvents styrenhet SBD kan man välja olika typer av tryckknappar:

  • DALI-tryckknappar anslutna till DALI-bussen.
  • Kabelanslutna tryckknappar (ej DALI) anslutna direkt till SBD.
  • Trådlösa och batterilösa tryckknappar med Enoceanteknologi.

Den mest energieffektiva lösningen är manuell tändning av belysningen kombinerad med ljuskompensering och frånvarosläckning. Närvarogivare i tilluftsdonet registrerar frånvaro och släcker belysningen efter inställd fördröjning. 

 

 

 

 

Kopplingsschema

Kopplingsschema

Konfiguration

Armaturer och ljussensor ansluts via DALI-bus till belysningsstyrningsenhet SBD. Anslutna DALI-enheter adresseras i SBD via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden.

På motsvarande sätt paras trådlös strömbrytare (ESW) med tillhörande SBD. 

Belysningsstyrning

Belysningen tänds manuellt via strömbrytare. Kort tryckning, 1, tänder belysningen som då via ljussensor DLS reglerar till inställd ljusnivå. Kort tryckning, 0, släcker belysningen. Långa tryckningar på strömbrytaren förskjuter börvärdet för ljusnivån upp eller ned. När närvarogivaren i tilluftsdonet registrerar frånvaro intar armaturerna ett fördefinierat scenval för frånvaro - de släcks. Tiden till när frånvaro registreras går att ställas in och anpassas.

Belysningen styrs även via passerkontrollsystem. När man låser och larmar avdelningen släcks därför även belysningen.

Avläsningar och inställningar

Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via överordnat system eller via användarpanelen som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Materialspecifikation:

TTC      Aktivt taktilluftsdon med närvarodetektor
CBX      Kopplingsbox till TTC
DLS      Ljussensor, DALI.
ESW     Strömbrytare Enocean