Våra lösningar för belysningsstyrning

Närvarostyrd, dagsljuskompenserad belysning spar mycket energi. Med trådlösa, batterilösa strömbrytare samt webb-baserad konfiguration blir det enkelt att byta, ändra och komplettera belysningen vid behov.

Vår lösning 

Lindinvent har sedan 2003 haft lösningar för belysningsstyrning i fastigheter. Lösningarna har bestått i närvaroreglering av armaturer via reläboxar. Denna typ av reglering är energieffektiv och enkel. Nu och sedan en tid går utvecklingen i moderna fastigheter mot lösningar som medger att via regler konfigurera en verkligen anpassad belysningsmiljö. För att byggnader ska kunna bli certifierade enligt olika standarder krävs ofta att belysningen är dimningsbar och dagsljuskompenserad. För att möta dessa krav har Lindinvent utvecklat en styrenhet för belysning kallad SBD som är kompatibel med DALI-armaturer. 

DALI

DALI står för “Digital Addressable Lighting Interface” och är en teknisk standard för nätverksbaserade system som styr belysning i byggnader. DALI är det vanligast förekommande styrsytemet för belysning idag. I ett DALI-system kopplas aktorer och styrdon ihop via en tvåledar-bus. Aktorer utgörs av olika armaturer. Styrdon kan vara tryckknappar, ljussensorer och närvarogivare.

Kommunikationen mellan enheterna sker digitalt via bus-ledarna och består av en uppsättning kommandon för att styra armaturerna centralt. På en DALI-bus kan man ansluta 64 st enheter som var och en tilldelas en unik adress. I ett DALI-system kan armaturerna styras både centralt och individuellt direkt från ett styrdon eller från en masterenhet.

Styrenhet SBD

Lindinvents styrenhet, SBD, kan förutom att styra armaturer även läsa DALI-styrdon som ljussensorer, närvarogivare och I/O-enheter. SBD fungerar som en DALI-master där kommunikation mellan flera styrenheter och överordnad server sker via ett CAN-nätverk. Detta gör att SBD kan samverka med Lindinvents övriga produkter och system. Information från närvarogivare i tilluftsdon kan fortfarande användas för att styra belysningen.

I Lindinvents lösning för DALI skickas alla kommandon från SBD. Tryckknappar, ljussensorer och närvarogivare är endast passiva och läses av SBD via DALI-bussen.

 

Belysningar styrs individuellt

Om alla armaturer skall kunna styras individuellt oberoende av varandra behöver de tilldelas en unik adress. På DALI-bussen tilldelas varje enskild enhet en unik statisk adress mellan 0 och 63 vilket gör att man kan ansluta upp till 64 st enheter på en enskild DALI-slinga. I Lindinvents CAN-nätverk kommer dessa adresser att översättas till så kallade nodnummer vilket gör att armaturerna kan identifieras och visualiseras i det överordnade systemet.

Armaturerna kan ställas in att tillhöra olika grupper. När man sedan styr den specifika gruppen styr man alla armaturer som ingår i samma grupp. Maximalt 16 st grupper kan hanteras av en DALI-bus.

Aktorerna kan även lagra olika lägen i ett internt minne, vilket kallas för scener. Minnet för scener används för att ställa in olika dimmernivåer eller för att t ex stänga av all belysning via ett enkelt knapptryck. Maximalt 16 st scener kan hanteras av en DALI-bus.

Samtliga belysningar styrs via ett gemensamt kommando

Om samtliga armaturer som är anslutna till en DALI-bus alltid skall inta samma dimmernivå kan broadcast funktionen användas/väljas för den aktuella Dali-slingan. Detta innebär att de enskilda armaturerna ej behöver ges individuella adresser. Eftersom DALI Broadcast skickar ut samma kommando till alla slavar krävs ingen adressering av armaturer vid installationen. Detta betyder också att armaturerna inte behöver omadresseras vid armaturbyte. Samma kommando kommer oberoende att gå ut till varje enhet som är kopplad till master-enheten.

Större ytor, med flera armaturer som ska styras gemensamt, behöver inte vara fullt adresserbara ut till varje belysningsnod. För att spara konfigurationstid och därmed hålla ned installationskostnaden kan dessa utrymmen lösas via en broadcastlösning. SBD:n skickar i detta fall ut meddelanden till samtliga armaturer som ligger på en specifik Dali-slinga, vilka då agerar gemensamt.

En broadcastlösning för en yta kan utan fysiska ingrepp konfigureras om till en fullt adresserad slinga. Däremot kräver en uppdelning av ytan i mindre belysningszoner konfigureringstid både vad gäller att sätta nod-ID och för eventuell visualisering i LINDINSPECT.

Våra lösningar för belysningsstyrning är av yttersta vikt i moderna byggnadsdesigner och inom energieffektivitet. Lindinvent är stolt över att erbjuda innovativa metoder för att övervaka och styra belysningssystem på ett intelligent sätt, vilket garanterar både komfort för brukaren och optimal energianvändning.

Belysningsstyrning handlar om mycket mer än att bara tända och släcka lampor. Det handlar om att anpassa ljusintensiteten baserat på dagsljus, närvaro av människor och den specifika användningen av ett rum eller område. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö, minskar energiförbrukningen och förlänger lampans livslängd, vilket leder till minskade underhållskostnader.

Med Lindinvents belysningsstyrningssystem kan kunden förvänta sig en flexibel och dynamisk lösning som kan anpassas till olika typer av byggnader och behov. Vare sig det handlar om kommersiella fastigheter, offentliga byggnader eller bostäder, är våra system designade för att integreras smidigt och leverera oöverträffad prestanda. Med våra avancerade sensorer och smarta algoritmer kan belysningsstyrning skräddarsys för att ge bästa möjliga resultat, från att skapa en välkomnande atmosfär till att säkerställa att ljuset används på det mest ekonomiska sättet.

Vi på Lindinvent förstår vikten av att ha ett system som är enkelt att använda, men som samtidigt är kraftfullt nog att möta de mest komplexa behoven. Därför fortsätter vi att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster, med målet att alltid vara i framkant av teknikens utveckling inom belysningsstyrning.

I samarbete med Lindinvent kan du vara säker på att din belysning inte bara fungerar effektivt, utan också bidrar till en bättre och mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att hjälpa dig att upptäcka fördelarna med avancerad belysningsstyrning.