Belysningsstyrning kontorslandskap
X

Kontorsbelysning med DALI-armaturer

Belysningsstyrningen i ett öppet kontorslandskap kan utföras på flera olika sätt. Om flera personer sitter tillsammans finns kanske inte behov av att ha möjlighet till manuell tändning och släckning av belysningen. Beroende på hur möbleringen ser ut kan man dela in landskapet i olika zoner med grupper av armaturer. Vid närvaro i respektive zon regleras ljusnivån för att exempelvis hålla 500 lux på arbetsplatserna. 

Vid frånvaro i zonen hålls belysningen på en grundnivå. Släckningen kan göras genom att hämta signal från passagesystemet så att belysningen släcks då avdelningen larmas på.

Konfiguration
Armaturer och ljussensor ansluts via DALI-bus till belysningsstyrningsenhet SBD. Enheterna adresseras i SBD via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Belysningsstyrning
Armaturerna regleras via ljussensorer att hålla inställd ljusnivå. Belysningen regleras mellan två olika nivåer, närvaro- och frånvaronivå. Frånvaronivå aktiveras via passerkontrollsystem då våningsplanet larmas av. Vid registrerad närvaro i aktuell zon regleras ljusnivån istället enligt börvärde för närvaro.

Armaturerna styrs i grupper om två som regleras av tillhörande ljussensor. Varje grupp av armaturer ingår också i närvarozon kopplad till närvarogivare i tillhörande tilluftsdon.

Då frånvaro registreras reglerar armaturerna efter frånvarobörvärde för ljusnivån. Tid till frånvaro är inställbar.

Belysning styrs även via passerkontrollsystem så att när avdelningen låses och larmas släcks belysningen. 

Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via överordnat system eller via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Materialspecifikation
TTC      Aktivt taktilluftsdon med närvarodetektor.
CBX      Kopplingsbox till TTC.
DLS      Ljussensor, DALI.

Vill du att vi kontaktar dig?