Korridorsbelysning med DALI
X

Korridorsbelysning med DALI-armaturer

Korridorsbelysning har ofta den funktionen att den skall tändas på morgonen och vara tänd så länge det finns personer i lokalerna. Korridorsarmaturer lämpar sig bra att styras via broadcast. Driftsättningen blir enkel och snabb eftersom armaturerna inte behöver adresseras.

Funktioner som kan användas för korridorsbelysning:

  • Tidkanal.
  • Närvarostyrning.
  • Möjlighet till manuell överstyrning via strömbrytare.
  • Styrning via passagesystem.

Konfiguration
Armaturer och närvarogivare DCS ansluts via DALI-bus till belysningsstyrningsenhet SBD. Armaturerna behöver inte adresseras i det fall man skall använda sig av broadcast, alla armaturer kommer att gå till samma inställning. Närvarogivaren adresseras i SBD via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden.

På motsvarande sätt paras trådlös strömbrytare (ESW) med SBD. 

Belysningsstyrning
Korridorsbelysningen tänds antingen då närvarogivare vid entrédörr aktiveras eller då larmet avaktiveras av passagesystemet. Korridorsbelysningen hålls tänd så länge som det finns närvaro i något rum på våningsplanet.

Korridorsbelysningen släcks även av passagesystemet då larm aktiveras.

Belysningen kan också styras via tidkanal

Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via överordnat system eller via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Materialspecifikation
SBD         Belysningsstyrningsenhet – DALI, med Enocean-transceiver.
ESW        Strömbrytare Enocean.
DCS         Närvaro- och ljussensor, DALI.

Vill du att vi kontaktar dig?