Belysningsstyrning med DALI-armaturer
X

Belysningsstyrning med DALI-armaturer

Konferensrum och mötesrum kan ha varierande behov av belysning beroende på verksamheten i lokalen. Ibland behöver man ha belysning på konferensbordet, ibland behöver man mörklägga för att använda en projektor eller så behöver man tända tavelbelysning över en whiteboard. Därför kan det vara lämpligt att installera en scenväljare som med enkla knapptryck ställer om belysningen till förprogrammerade scener.

Lämpligen kombineras en scenväljare med närvaro-/frånvarostyrning.

Konfiguration
Armaturer och scenväljare ansluts via DALI-bus till belysningsstyrningsbox SBD. Enheterna adresseras i SBD via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Belysningsstyrning
Armaturerna går till fördefinierat scenval då närvaro registreras via närvarogivare i tilluftsdonen. Via scenväljaren (DSC) kan fyra olika fördefinierade scener aktiveras manuellt. Dessa scener kan vara:

  •          Grundbelysning (endast armaturer A3 tända).
  •          Bordsbelysning (A2 tänd, A3 nerdimrade, A1 släckt).
  •          Tavelbelysning (A1 och A2 tända, A3 släckta).
  •          Projektor (A1 och A3 släckta, A2 tänd).

Då frånvaro registreras intar armaturer fördefinierat scenval för frånvaro (släcks). Tid till frånvaro är inställbar.

Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via överordnat system eller via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Materialspecifikation
TTC      Aktivt taktilluftsdon med närvarodetektor
CBX      Kopplingsbox till TTC
DSC      Scenväljare, DALI.

Vill du att vi kontaktar dig?