Cellkontor DALI
X

Kontorsbelysning med DALI-armaturer

I ett enpersons cellkontor är det lämpligt att det finns möjlighet till manuell styrning av belysningen. Vid användning av Lindinvents styrenhet SBD kan man välja olika typer av tryckknappar:

  • DALI-tryckknappar anslutna till DALI-bussen.
  • Kabelanslutna tryckknappar (ej DALI) anslutna direkt till SBD.
  • Trådlösa och batterilösa tryckknappar med Enoceanteknologi.

Den mest energieffektiva lösningen är manuell tändning av belysningen kombinerad med ljuskompensering och frånvarosläckning. Närvarogivare i tilluftsdonet registrerar frånvaro och släcker belysningen efter inställd fördröjning. 

 

 

 

Konfiguration
Armaturer och ljussensor ansluts via DALI-bus till belysningsstyrningsenhet SBD. Anslutna DALI-enheter adresseras i SBD via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden.

På motsvarande sätt paras trådlös strömbrytare (ESW) med tillhörande SBD. 

Belysningsstyrning
Belysningen tänds manuellt via strömbrytare. Kort tryckning, 1, tänder belysningen som då via ljussensor DLS reglerar till inställd ljusnivå. Kort tryckning, 0, släcker belysningen.

Långa tryckningar på strömbrytaren förskjuter börvärdet för ljusnivån upp eller ned.

Då frånvaro registreras av närvarogivare i tilluftsdon intar armaturer fördefinierat scenval för frånvaro (släcks). Tid till frånvaro är inställbar.

Belysningen styrs även via passerkontrollsystem så att när avdelningen låses och larmas släcks belysningen.

Avläsningar och inställningar
Avläsning av ärvärden samt ändring av börvärden och inställningar görs via överordnat system eller via användarpanel som kan vara trådlös eller trådbunden. 

Materialspecifikation
TTC      Aktivt taktilluftsdon med närvarodetektor
CBX      Kopplingsbox till TTC
DLS      Ljussensor, DALI.
ESW     Strömbrytare Enocean

Vill du att vi kontaktar dig?