Återbruk

Oavsett vilken klimatstyrningsapparat du har - ventilationsdon, kylbafflar, fläktluftkylare eller fasadapparater så är det viktigt att reducera energianvändningen. I dessa tider med hybridarbete och lägre närvarograd på kontoret så är inte systemlösningar som bygger på tidsstyrning så effektiva.

Att starta fläkten för ventilation kl 7 och stänga av den 19 varje dag och att utgå från att det är det bästa fungerade kanske på 80-talet men nu är det tokigt. Skall vi nå klimatneutralitet i byggsektorn så måste vi styra ventilation, belysning, värme och kyla smartare och utifrån behovet. Samma sak gäller även solavskärmning och andra energikrävande resurser. 

Men det är inte bara energianvändningen som har negativ påverkan på vårt klimat. Att slänga ut en 30-kilo tung kylbaffel med alla transporter och tillverkningsprocesser som krävs för att producera en ny med något bättre funktion är en stor belastning för miljön. Att enbart förse byggnaden med fler sensorer och sedan styra centrala system utifrån detta ger såklart viss energiförbättring. Men det går t ex inte att sänka ventilationsaggregatets tryck/flöde centralt för att 50% av rummen är tomma då funktionen i en kylbaffel kräver rätt drivtryck för att kylbatteriet skall fungera korrekt. 

Våra lösningar för att effektivisera och digitalisera olika "klimatburkar" hittar du i de olika flikarna här bredvid.

Kylbafflar

Fasadapparater

Ventilationsdon

Case