Komfortventilation med specifika lösningar


Våra helhetslösningar för bästa komfortventilation

Är du bekant med uttrycket "Att elda för kråkorna"? Det är vi. Det är därför vi arbetar med behovsstyrning av ventilation, belysning och solskydd. Varför slösa en massa energi på ett tomt rum? 

Vi arbetar med smarta system för att skapa och bibehålla ett optimalt och hållbart  inneklimat genom att behovsanpassa luftmängder och behov av tilläggskyla eller tillskottsvärme. Ett vinnande koncept!

   

 

Vår helhetslösning i närbild

Vårt huvudkontor i Lund är även vårt testlabb. Där finns alla våra system installerade, ihopkopplade och visualiserade för att vi alltid ska säkerställa leveransen till våra kunder. Hur förklarar man det vi gör och vilka lösningar vi har på ett bra sätt då? Klicka på bilden ovan (och på fullskärmsikonen längst ner till höger så blir det tydligare), då kan du via info points läsa mer om allt som sitter installerat i t.ex. ett cellkontor. Vill du veta mer så klickar du på länkarna. Vill du veta ännu mer är det bara att kontakta oss!

 


Behovsstyrd ventilation och klimatstyrning - varför det?

Vi på Lindinvent arbetar med smarta system för att skapa och bibehålla ett attraktivt inomhusklimat till en hållbar energianvändning genom att behovsanpassa luftmängder och behov av tilläggskyla eller tillskottsvärme. Med andra ord; Vi  eldar inte för kråkorna.
Med vårt visualiserande webbgränssnitt LINDINSPECT kan man väldigt enkelt övervaka driftsättning och drift. Systemet blir på så sätt tillgängligt och därmed pålitligt. Behov av service kan analyseras, installationer som inte fungerar kan identifieras och man kan testa olika åtgärder för att nå mål för inneklimat och en ansvarsfull energianvändning.


 

Ta ansvar för energianvändning

Oavsett elmarknadspriser eller andra energipriser ska man ha kontroll över en fastighets energianvändning och det finns tekniska lösningar som gör detta till helt okej villkor. Vårt system behovsanpassas efter hur den aktuella lokalen används. Studier visar att närvarograden i en fastighet når högst 60% (genomsnittlig nivå på ca 35%) under dagtid. Lokaler och andra utrymmen som inte används bör naturligtvis inte ventileras som vid normal aktivitet. Flertalet kommersiella fastigheter följer liknande mönster där graden av användandet varierar över dagen och med variationer i verksamheten över året. Här behövs en smart klimatkontroll.


 

Låg energianvändning

En fastighet behöver faktiskt inte använda 143,5 kWh/kvm och år (enligt Energimyndighetens STIL-undersökningar) som undersökningar pekar på. Idag kan klimatsystem ge oerhört nöjda hyresgäster vid en energianvändning under 53 kWh/kvm och år även om byggnaden är byggd på 60-talet utan tilläggsisolering.

Behov av tilläggsvärme eller kyla

Låga tilluftstemperaturer fungerar väldigt bra med våra lösningar och möjliggör ett lägre luftflöde i systemet. Lägre flödesnivåer resulterar i sin tur i en väldigt effektiv värmeåtervinning. Det kan till och med visa sig att det inte behövs installeras någon utrustning för uppvärmning utöver värmeåtervinningen och att den kraftigt undertempererade tilluften endast behöver ökad kylkapacitet installerad om klimatet måste hållas vid normal komfortnivå vid extrema förhållanden.

Hur menar vi?

Jo, om utetemperaturen är över 21 grader är det inte möjligt att kyla via tilluft eftersom det skapar stora luftflöden. Detta vet ett smart klimatstyrningssystem och försöker därför inte kyla med tilluft över en angiven nivå. En uppmätt koldioxidhalt över börvärdet kommer däremot alltid att öka luftflödet upp till ett maxflöde.

Vid ombyggnad

Våra lösningar utvecklas för att undvika ombyggnation av kanalsystem. Våra tilluftsdon arbetar över ett stort flödesintervall men klarar även att strypa bort ett stort statiskt tryck, vilket kan vara lösningen som gör att man kan behålla delar av ett befintligt äldre kanalsystem. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför våra system som tex förser ett typiskt cellkontor med ett kylbehov via tilluften på c:a 500 W vid en ljudnivå på 35 dB(A). Detta vid ett relativt högt kanaltryck.


 

 

Vad ska man tänka på i samband med investeringsbeslut?

Erfarenhetsmässigt tittar många ganska snävt på initiala investeringskostnader och möjlig energibesparing i kr/år när det gäller att räkna på och presentera investeringsförslag kring ventilation och klimatstyrning. En sådan snäv analys kan leda till att man inte tänker på, eller missar, det fulla värdet av förslaget. Vi anser att det finns många faktorer som bidrar till ett ökat fastighetsvärde och en rad positiva konsekvenser att tänka på i samband med investeringsbeslut och inneklimat:

 • En helhetslösning där man också tittar på behovet av kyla
 • Förbättrad komfort för hyresgästerna motiverar kanske högre hyresnivåer och bemöts mer positivt
 • En effektiv klimatstyrning ger ökad produktivitet. En temperaturdiff på fyra grader upp eller ner sänker nämligen produktiviteten med ca 5% medan friskluft ökar produktiviteten med ca 3%
 • En modernt utrustad fastighet kan övervakas via webben vilket sänker kostnader för drift och underhåll. Löpande optimering och felsökning fixas på bråkdelen av den tid som annars krävs vid datainsamling och analys
 • Nya ventilationslösningar är tystare. Detta sänker kostnader för sjukfrånvaro som orsakas av stress och buller

 Vårt gröna energibesparande tänk på Lindinvent kan i kort summeras i ny teknik, bättre komfort, lägre driftskostnader, minskad energianvändning, högre lokalutnyttjande, intressantare lokaler för hyresgästen (som trivs ännu bättre) och mindre vakanser. 

 • Kontor

  Ett bra inomhusklimat på kontoret ökar trivsel och produktivitet

  Läs mer
 • Skola

  Barn presterar bättre i klassrum med bra ventilation

  Läs mer
 • Vård

  Rätt ventilation minskar smittspridning under operationen

  Läs mer
 • Labb/Renrum

  Skyddsventilation förhindrar att bakterier stannar kvar i labbmiljön

  Läs mer

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN