Lindinvent skapar hållbara, produktiva och smarta kontor

I takt med att hållbarhetsfrågan blir alltmer angelägen ökar efterfrågan på smarta lösningar till arbetsplatserna. Samtidigt är det ofta en rejäl prövning att kombinera energieffektiva sådana – utan att tumma på komfort och kvalitet. En utmaning som Lindinvent har svaret på.

Hållbarhet och digitalisering är i dag två frekvent förekommande termer, och en viktig del av framtidens arbetsplats. Lindinvent kombinerar båda – med sina smarta fastigheter.Resultatet blir behagliga innemiljöer baserat på behov, vilket främjar allt från trivsel till en ökad produktivitet.

– Vi började med ventilationsstyrning, men i takt med åren har vi byggt på med b.la två andra delar; belysnings- och solavskärmningsstyrning. Där har vi tre områden som positivt påverkar komfort och trivsel, och fastigheterna blir energieffektiva, berättar Andreas Backland, gruppchef inom försäljning på Lindinvent.

Styrs av kontorets behov

En uppkopplad och digitaliserad fastighet behöver kunna driftas smidigt. Med Lindinvents gränssnitt blir det enkelt att hantera lösningarna efter behov, och Andreas Backland poängterar fördelarna med bra ventilation och ljus på arbetsplatsen.

– Produktiviteten påverkas mycket av någon grads avvikelse av för varmt eller kallt på kontoret, detsamma gäller ljus. Därför har vi alltid följt vårt ledord ”behovsstyrning” – behovet ska styra allt från klimat till ljus.

Genom Lindinvents sensorer regleras systemen automatiskt för att uppnå ultimat komfort. Ett exempel är att temperaturen ökar när ett besök sker på kontoret och fler människor vistas i lokalerna, varpå systemet direkt regleras och justerar till önskad temperatur.

Trots en hög tekniknivå ska det alltid vara enkelt att övervaka. Det visar sig i systemens möjlighet till att samordna sinsemellan. Finns det ett värmebehov i ett av kontorens rum där ingen är, samtidigt som solen är tillgänglig, kan sensorer indikera att solavskärmningen ska gå upp– och snabbt släppa in gratis värme.

Vårt mål är att styra enligt behovet i rummet. Att välja det mest energieffektiva alternativet ska vara enkelt.

Andreas Backland,
KAM/Gruppchef Försäljning

Andreas Backland
En stor vinning

Ett enormt energibehov i Sverige är att hålla fastigheter tempererade. Enligt Boverkets rapport går mer än en tredjedel av Sveriges energianvändning åt till just detta.

– Därför är det en stor vinning att gå in i befintliga byggnader och sätta in Lindinvent. Att reducera förbrukningen utan att försämra kvaliteten, utan snarare förbättra den, är ingen dum ekvation.

Lindinvent försöker även leva som de lär inom hållbarhet. Genom att se över sitt arbete har de förändrat hur de emballerar sina produkter, hur de kan minska användningen av aluminium och mycket mer.

– Vi har solceller på kontoret, miljöbilar och klimatkompenserar. Vi gör precis det vi står för, avslutar Andreas Backland.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?
Då ska du kontakta mig!

+46 765 40 85 24

johan.persson@lindinvent.se

Jag berättar gärna mer om hur Lindinvent, våra produkter och lösningar kan hjälpa dig! Johan Persson, Försäljningsingenjör

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN