Hållbarhet är nyckelordet i dessa tre stadsdelar. Siktet är redan på ritbordet inställt på miljöcertifierade fastigheter där både människa och miljö mår bra. Detta innebär att man inte utnyttjar mer resurser än nödvändigt utan att för den saken skull tumma på inneklimatet. Allt gällande system, interiör och exteriör är noga utvalt in i minsta detalj för att skapa en utopisk helhetssyn med miljö och människa i fokus.
Det är just där Lindinvent kommer in i bilden.