Stockholm

08 - 40 90 32 00

Vårt kontor i Stockholm har följande funktioner:
Försäljning, Projektledning och Service.

Frågor kring serviceärenden mailas till service eller ring 010 -179 79 89 

Besöks- och postadress:
Hemvärnsgatan 15
171 54 Solna

HITTA HIT

SE VÅRA OBJEKT I STOCKHOLM

Försäljning (fsg@lindinvent.se)
Kalkyl/Projektering (fsg@lindinvent.se)
Projektavdelning
Driftsättning
Service