Lund (HK)

046 -15 85 50

Vårt huvudkontor är placerat på Gastelyckan i Lund.
Frågor kring serviceärenden mailas till service eller ring 010 -179 79 89

Besöksadress:
Skiffervägen 39
224 78 Lund

 

HITTA HIT

Försäljning (fsg@lindinvent.se)
Kalkyl/Projektering (fsg@lindinvent.se)
Projektavdelning
Driftsättning
Service
Marknad
Ekonomi (ek@lindinvent.se)
Produkter & Utveckling
Produktion
HR
Ledning