Varför INSQAIR?

Behovsstyrd ventilation minimerar energianvändningen och skapar optimalt inneklimat där det behövs. INSQAIR®  har tagit fokus på enkelhet i alla led men också maximal flexibilitet och digitalisering. Med alla givare som kan behövas och Bluetooth® är INSQAIR®  ett smart och tyst tilluftsdon som rustar fastigheten för framtidens krav i alla avseenden.

Snabbfakta ISQ & ISQ-F

ISQ monteras i undertaket medan ISQ-F är frihängande och monteras synligt på ventilations kanalen.

 • Komplett och flexibel inneklimatsstyrning i kontor, sjukvård och skolor
 • Don med inbyggd rumsregulator och motorstyrd luftflödesventil
 • Inbyggda givare för rums- & kanaltemperatur, luftflöde, statiskt tryck, närvaro och luxgivare & öppningsgrad. Tillval: koldioxid och relativ luftfuktighet.
 • Utrustat med Bluetooth® (BLE)
 • Enastående flödes- och ljudprestanda: Upp till 120 l/s med ljudnivå <30 dB(A)
 • Ställbar självverkande spaltöppningför bibehållen lufthastighet
 • Enkelt och snabbt montage

 

Snabbfakta ISQ-M & ISQ-FM

ISQ-M monteras i undertaket medan ISQ-FM är frihängande och monteras synligt på ventilations kanalen.

 • Avsett för större lokaler i samverkan med kanalmonterad rumsklimatstyrning t ex DCV-RC. Ett don utan elektronik och givare
 • Uppbyggnad och utseende i övrigt som det aktiva donet ISQ
 • Enastående flödes- och ljudprestanda: Upp till 120 l/s med ljudnivå <30 dB(A)
 • Ställbar självverkande spaltöppning för bibehållen lufthastighet
 • Enkelt och snabbt montage

 

Varför ska du välja INSQAIR?

Enkelhet

Enkel projektering, enkel installation, enkel driftsättning och enkelt användargränssnitt på webben. Då funkar det som det är tänkt!

Lägst life cycle cost

Behovsstyrd ventilation med undertempererad luft har som systemlösning lägst investeringskostnad och lägst livscykelkostnad enligt flertalet utredningar.

Bäst personaleffektivitet

Med ökade luftmängder ökar kontorspersonalens effektivitet med upp till 8% enligt forskning på Harvard - "Economic, Environmental and Health Implications of Enhanced Ventilation in Office Buildings". 

Digitalisering

Den tekniska plattform med Bluetooth® och flertalet givare som nås via API, Modbus, http, app skapar möjligheter för maximal digitalisering.

Bluetooth®

I produkten ger flertalet addons som trådlös kommunikation med andra produkter, inomhuspositionering, asset & people tracking mm.

Flexibilitet

Luft är mycket enklare att flytta än vatten vid ombyggnation. Med alla givarna inbyggda och trådlös kommunikation är flexibiliteten maximerad.

 

 

 

Närvarograden i byggnader är ofta betydligt lägre än vad man tror. Folk är sjuka, på semester, på möte eller på externt besök. Genom att variera luftmängden efter behov i
byggnadens olika rum så minimeras den totala luftmängden. Detta minimerar energibehovet för att driva fram luften men också mängden luft som behöver värmas/kylas för att skapa rätt rumstemperatur. Då donet kan jobba med låga tilluftstemperaturer (upptill 10 K undertemperering) räcker det ofta att värmeväxla sig till rätt temperatur med en roterande värmeväxlare på aggregatet. I Sverige är det ca 1000 timmar/år (Skåne och Stockholm) som temperaturen överstiger 16 °C.
I Luleå är det endast ca 250 timmar om året då frikyla inte räcker till.

 

Aggregats tryck och tilluftstemperatur optimeras kontinuerligt i systems centrala reglerfunktioner och ser hela tiden till att minimera trycket och välja rätt tilluftstemperatur givet omständigheterna. Med ekonomifunktion kan energibehovet sänkas ytterligare. Detta har visat sig vara det klart energieffektivaste alternativet vid flertalet systemvalsanalyser och avhandlingar. Dessutom har det visat sig ha lägst installationskostnad och all teknik är placerad i en integrerad enhet och ger därmed också lägst livscykelkostnad. Flexibiliteten är också väldigt god då det inte finns några installationer på väggarna och det är mycket lättare att flytta ett tilluftsdon med bara ventilationskanal och en kabel jämfört med en kylbaffel som väger väldigt mycket mer och dessutom har vatteninstallation.

 

 

Konferensrum med ISQ

Konferensrum med ISQ

Konferensrum med ISQ
 • Reglering map temperatur, närvaro och koldioxidhalt
 • 10 - 250 l/s
 • Mycket tyst
 • Inga spjäll
 • Inga givare på väggen

Närvaro och CO2 - givaren kan användas för att logga närvaro och antal närvarande personer. Integration mot Outlook möjliggör ytterligare optimeringar för lägre energianvändning
och frigörelse av rummet om ingen närvarar efter mötets början.
(Kräver LINDINSPECT för full funktion.)

 

 

 

 

INSQAIR® - ett av världens mest mångsidiga tilluftsdon

Ger bra inneklimat när det behövs och med minimal energianvändning när det inte behövs. Framgångsfaktorer som tagits med i beräkningen:

 • stort spann mellan minsta och högsta luftflöde
 • stort spann mellan lägsta och högsta statiska arbetstryck
 • låg ljudalstring över hela intervalle
 • dragfritt - med justerbar spridningsbild
 • multipla inbyggda givare för energioptimal funktion
 • smarta lokala reglerfunktioner i donet
 • överordnade reglerfunktioner för systemoptimering
 • kommunikationsmöjlighet - helst flera olika
 • kompakta byggmått
 • intuitivt användargränssnitt
 • enkel installation
 • lång livslängd på komponenter

Allt detta har man tänkt på med i utvecklingen av INSQAIR®  för att vara helt säker på att projektör, installatör, integratör, fastighetsägare, hyresgäst och driftstekniker ska vara nöjda.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN