Tryck, Flöden & Ljudnivåer

Tryck, flöden & Ljudnivåer

Ljudtrycksnivåerna LPA i diagrammen motsvarar A-vägd ljudnivå i efterklangsfältet vid 10 m² ekvivalent ljudabsorptionsarea.
Det motsvarar 4 dB rumsdämpning i ett normaldämpat rum med 25 m³ rumsvolym.
Se tabell 1 för exempel på korrigeringar vid andra typer av rum. Ljudeffektsnivå/oktavband (Lw) = LPA + K0 [dB]

LPA = Ljudtrycksnivå [dB(A)] - se diagram
K0 = Korrektionsfaktor/oktavband [dB] - se tabell 2

Egendämpning - se tabell 3-4.
Mätningarna har utförts enligt ISO 9614-2 & ISO 691:1995.

                    

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN