Tillbehör & Börvärdesomställare

Tillbehör (se även Givare & Funktioner för mer info)

Exempel på vanligt förekommande tillbehör i Lindinvents typrumslösningar:

Koldioxid- och fuktgivare (CO2 + RH)
För reglering av luftkvalité kan ISQ beställas med inbyggd koldioxid- och fuktgivare. Kan även eftermonteras.

Flödesbalansering
För balansering av frånluft används flödesstyrning DCV-BL som ingår i Lindinvents serie av smarta spjäll och mätenheter.

Belysningsstyrning
Belysningen kan styras med hjälp av den inbyggda närvarodetektorn och luxgivaren. Detta reducerar elinstallationskostnaden avsevärt. Se styrenhet SBD för belysningsstyrning via DALI.

Radiatorstyrning
Ventilställdon för radiatorer kan anslutas för sekvensreglering av värme och kyla.

Elradiatorstyrning
Via en styrbox för elradiatorstyrning kan värmebatteri eller elradiatorer styras. Se styrbox CBT för elradiatorer.

Fläktluftkylning
Via styrbox CBFE eller CBFS kan tilläggskyla regleras.

Extern närvarogivare
Extern närvarogivare för alternativ placering av detektor kan kopplas in, se XPIR eller PD-2400.

Bluetooth® tillbehör
Inom kort presenterar vi mer

LÄS MER OM VÅRA TILLBEHÖR HÄR

 

Börvärdesomställare

 

Väggmonterad panel
En väggmonterad panel kan installeras för att nyttjare ska kunna justera börvärdet för rumstemperatur eller tillfälligt aktivera en vädringsfunktion. Se användarpanel DRP.

Mobilapplikationen InOffix och QR-koder
INSQAIR kan kommunicera med ett API och detta nyttjas för att med hjälp av appen InOffix och på lämplig plats utplacerade QR-koder istället för användarpaneler som kräver elinstallation. Billigare, enklare och snabbare.

 

InOffix har mängder av funktioner. Här listar vi några utav dem:

  • Temperaturjustering
  • Justering av solavskärming
  • Bokning av konferensrum och resurser
  • Begära städning
  • Begära service
  • Avvikelserapportering
  • Enkäter
  • Checka in/ut

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN