Mått & Tech Specs

Byggmått

Tech Specs

Material
Spridardel: Pulverlackerad stålplåt
Donlåda och ventil: Galvaniserad plåt, C3
Flödesmätenhet: PP
Övrigt: Elektronik och elmotor
Byggvarudeklaration finns på lindinvent.se
Nettovikt
ISQ-200: 12 kg
Färgkulör spridardel
RAL 9003 (Glanstal 30) i standardutförande.
Valfri färg kan specialbeställas, ange RAL-nummer.

Temperaturgränser
Drift: 10 °
C till 40 °C; <85% RF

Lagring: -20 °C till 50 °C; <90% RF

Kablage
Levereras med kopplingsbox CBD monterad på donlådan.
Om CBD ska monteras på annan plats än på donlådan
anges längden på den förkontakterade 14-ledaren:
Standard längd på 14-ledaren: 1 m
Maximal längd på 14-ledaren: 10 m

Elsystem
Matningsspänning
24 VAC
Effekt
2 VA i vila
4 VA i reglerögonblick (ca 50–100 h/år)

Radiokommunikation
Bluetooth® 2,4 GHz

IP-klass
IP-klass: 21

CE-märkning
Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet
CE-intyg finns på lindinvent.se

Närvarodetektering
Passiv IR-detektor
Detekteringsvinklar +/- 55 grader från lodlinjen

Rumstemperaturmätning
Temperaturgivare av typen NTC.
Noggrannhet
Temperatur: ± 0,5 K

Kanaltemperaturmätning
Temperaturgivare av typen NTC.
Noggrannhet
Temperatur: ± 0,5 K

Koldioxidmätning
Mätområde
400 - 10 000 ppm
Noggrannhet
± (30 ppm + 3%)

Fuktmätning
Mätområde (vid 25 °C)
Relativ fuktighet: 0 - 100 % RH
Noggrannhet (vid 25 °C och 50% RH)
Relativ fuktighet: ± 5% RH
Absolut fuktighet: ± 1g/kg
Daggpunkt: ± 1 K

Flödesreglering och mätning
ISQ är utrustad med en flödesgivare i donet.
Flödesintervall
5 - 125 l/s
Tolerans
± 5% eller minst ± 2 l/s (korrekt mätning kräver ingen
föregående raksträcka)
Prestanda
Maximal förändring reglerad inom ca 2 min.

Tryckberäkning
Kanaltryck
Kanaltrycket beräknas mha luftflödet och donets öppningsgrad
Noggrannhet vid öppningsgrad > 20% och luftflöde > 10 l/s
± 10 Pa

Anslutningar ISQ och CBD
Se Anslutningar & Kommunikation

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN