Installation

Enkel och snabb installation


I syfte att i minimera installationstiden och eliminera kopplingsfel av elektronik levereras hela produkten som EN detalj tillsammans med två montageskenor som läggs i bärverket för fixering i sidled. INSQAIR kan monteras i befintligt bärverk underifrån, vilket underlättar montagearbetet och gör att montaget kan utföras vid ett tillfälle när stommen av kanalsystemet är draget och bärverket kommit på plats.

Ingen kopplingsbox vid installation av ISQ-M

Vid montaget av ISQ-M ska till skillnad från det aktiva donet ISQ, ingen kopplingsbox installeras. Kabeldragning och övrig uppkoppling görs till den rumsklimatstyrning som reglerar luftflödet till ISQ-M.

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN